Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

(Νέα έκδοση) Το Εξαποστελάριον "Τον Νυμφώνα σου βλέπω", Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής! Του π. Νεκταρίου Πάρη

Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε τὴν νέα μουσικὴ συγγραφὴ τοῦ π. Νεκταρίου Πάρη, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ἡ παροῦσα ἐργασία φέρει στὸ προσκήνιο τὸ λαοφιλὲς ἐξαποστειλάριο τῆς μεγάλης ἑβδομάδος «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» καὶ διατίθεται δωρεὰν σὲ ψηφιακὴ μορφή.

Τὸ παρὸν ἐγχειρίδιο θὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο προβληματισμοῦ γιά την ἐν γένει ἱστορικὴ καὶ μουσικὴ πορεία τοῦ τροπαρίου, τὸ ὁποῖο δέχτηκε μεγάλες ἐπιδράσεις καὶ ἐπιρροὲς ἀνὰ τὰ ἔτη.

Ἐπίσης, ἐπι τὴ συμπληρώσει τῶν τριάντα ἐτῶν θεοφιλοῦς ποιμαντορίας του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ προσώπου του.

Διασώζονται πάρα πολλὲς ἐκτελέσεις ψαλτῶν ἀλλὰ καὶ ψαλτικῶν χορῶν, ὅμως μεταξὺ ὅλων αὐτῶν διακρίνεται καὶ γίνεται γιὰ πρώτη φορὰ καταγραφὴ τῆς ψαλτικῆς ἀπαγγελίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θέτει εἰς τὴν πορεία τοῦ παρόντος μέλους τὸ λιθαράκι του, τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται νὰ περάσει ἀπαρατήρητο. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν καταγραφὴ φαίνεται ἡ ἐμπειρία καὶ πεῖρα ποὺ φέρει ἀπὸ τὰ παλαιὰ ὁ Πατριάρχης, ἀπόλυτα σεβόμενος τὴν παράδοση.

Τὸ βιβλίο ἐκτὸς τῆς ἀναλύσεως τοῦ μέλους (θεολογικῆς - ἱστορικῆς - εἰκονογραφικῆς - ὑμνολογικής - μουσικῆς), στὴν κλασικὴ καὶ νεότερη γραφή, περιέχει καὶ καταγραφὲς ἀπὸ τίς περισσότερες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες.

Εὐχόμαστε τὸ παρὸν βιβλίο νὰ ἀποτελέσει εὐχάριστο ἔναυσμα πρὸς μελέτη, προβληματισμό, ἀλλὰ καὶ νὰ κινήσει τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς γεμάτους θεολογία ἐκκλησιαστικούς μας ὕμνους.

Ὅποιος ὅμως ἔχει τὴν καλὴ διάθεση καὶ θὰ ἤθελε νὰ προσφέρει γιὰ τίς ἐπικείμενες ἐκδόσεις, θὰ μποροῦσε νὰ ἀκολουθήσει τὸν παρακάτω σύνδεσμο: PayPal.Me/Nektarpsalmodia

Ἐκ τοῦ προλόγου

Οἱ ἀκολουθίες στὶς ὁποῖες ψάλλεται εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητὲς στὸν λαό, μὲ ἀθρόα προσέλευση πιστῶν κατὰ τὴν τέλεσή τους.

Κατὰ τὴν ψαλμώδηση τοῦ ἐξαποστειλαρίου παρατηρεῖται συνήθως μία ὑποτυπώδης συμψαλμωδία, κάτι τὸ ὁποῖο συμβαίνει καὶ κατὰ τὴν ψαλμωδία ἄλλων δημοφιλῶν τροπαρίων, ὅπως π. χ. τῶν "Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου", "Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε", "Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ", "Φῶς ἱλαρόν", "Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου" κ.λπ. Στὴν ἀνὰ χεῖρας ἐργασία, πραγματοποιεῖται ἀνάλυση τοῦ μέλους τοῦ ἐντέχνου ἐξαποστειλαρίου «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω», τὸ ὁποῖον ἐπελέγη λόγω τῆς μελωδικῆς του ἰδιορρυθμίας.

Τὸ μέλος τοῦ ἐξαποστειλαρίου παρουσιάζει σύνθετη τροπικὴ συμπεριφορὰ, εἶναι συνδυασμὸς ἤχων καὶ μελικῶν κινήσεων.

Ὁ λειτουργικὸς χρόνος ψαλμωδήσεως τοῦ ἐξαποστειλαρίου ὁδήγησε στὴν δημιουργία ποικιλίας μελωδικῶν ἐκδοχῶν του καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ σὲ πλῆθος ἑρμηνευτικῶν προσεγγίσεων του.
[…]

Ἐκφράζω τὶς ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστίες μου πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον γιὰ τὴν εὐλόγησιν τοῦ μετὰ χεῖρας ἔργου, ὅπως καὶ γιὰ τὴν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσαν εὐλογίαν πρὸς σχολιασμὸν καὶ δημοσίευσιν τῶν ὑπὸ τῆς Παναγιότητός του ἀπαγγελιῶν τοῦ ἐξαποστειλαρίου «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω», στὶς ὁποῖες συναντοῦμε κλασσικὰ μελωδικὰ σχήματα τὰ ὁποία συνδέουν τὴν σημερινὴ ψαλμωδία τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μὲ τὴν χειρόγραφη παράδοση τοῦ 18ου αἰῶνος.΄


Εν συνεχεία παραθέτουμε τα Περιεχόμενα του βιβλίου και ένα μικρό δείγμα:1 σχόλιο:

  1. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά που θα δείξει τον τρόπο αναδαψίλευσης και ανάλυσης πολλών από τα εκκλησιαστικά μέλη, με πολλά στοιχεία από τη ζώσα ψαλτική μας ενέργεια.
    Έχω υπ' όψιν μου ότι ετοιμάζονται αρκετά μουσικά έργα απο τον π.Νεκτάριο Πάρη που θα ψαλλούν σε κάθε αναλόγιο.
    Έυχομαι να βρεθούν οι πόροι για να εκδοθούν έστω και ηλεκτρονικά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.