Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Οι Καταβασίες που ψάλλονται σε όλο τον ενιαυτό!

Οι Καταβασίες τού όλου Ενιαυτού, καθορίζονται ως εξής :

1) Από τίς 22 Αυγούστου μέχρι τίς 21 Σεπτεμβρίου, οι «Σταυρόν χαράξας» μονές καί μόνο τής Θ΄. Ωδής διπλή.

2) Από τίς 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 7 Νοεμβρίου, οι «Ανοίξω τό στόμα μου».

3) Από τίς 8 μέχρι τίς 20 Νοεμβρίου, οι «Ανοίξω τό στόμα μου», αλλά στήν Α΄. , Γ΄. , Ε΄. και Θ΄. Ωδή, προστίθενται τά χαρακτηριστικά τής Εισόδου, όπως αναγράφονται στά Μηναία.

4) Από τίς 21 Νοεμβρίου μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου, οι «Χριστός γεννάται».

5) Τήν 25 καί 31 Δεκεμβρίου, οι «Χριστός γεννάται» καί «Έσωσε λαόν», διπλές.

6) Από τίς 26 μέχρι τίς 30 Δεκεμβρίου, οι «Έσωσε λαόν».

7) Τήν 1, τήν 6 καί τήν 14 Ιανουαρίου, οι «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα» καί «Στίβει θαλάσσης», διπλές.

8) Από τίς 2 μέχρι τίς 5 Ιανουαρίου, οι «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα».

9) Από τίς 7 μέχρι τίς 13 Ιανουαρίου, οι «Στίβει θαλάσσης».

10) Από τίς 15 Ιανουαρίου μέχρι τήν απόδοση τής Υπαπαντής, οι «Χέρσον αβυσσοτόκον».

11) Μετά τήν απόδοση τής Υπαπαντής μέχρι τήν αρχή τού Τριωδίου, οι «Ανοίξω τό στόμα μου».

12) Τήν Κυριακή τού Τελώνου καί Φαρισαίου καί τής Τυρινής, εάν έχει αποδοθεί η εορτή τής Υπαπαντής, οι «Ως εν ηπείρω πεζεύσας», εάν όχι, οι «Χέρσον αβυσσοτόκον».

13) Τήν Κυριακή τού Ασώτου, εάν έχει αποδοθεί η εορτή τής Υπαπαντής, οι «Τήν Μωσέως Ωδήν», εάν όχι, οι «Χέρσον αβυσσοτόκον».

 14) Τό Σάββατο τών Ψυχών, πάντοτε οι «Άσμα αναπέμψωμεν λαοί».

15) Τήν Κυριακή τής Απόκρεω, εάν έχει αποδοθεί η Υπαπαντή, οι «Βοηθός καί σκεπαστής», εάν όχι, οι «Χέρσον αβυσσοτόκον».

16) Τό Σάββατο τών Οσίων Πατέρων, εάν έχει αποδοθεί η Υπαπαντή, οι «Άσμα αναπέμψωμεν λαοί», εάν όχι, οι «Χέρσον αβυσσοτόκον».

17) Εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος από τήν Κυριακή τού Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τήν Κυριακή τής Τυρινής, εκτός Κυριακής, εάν έχει αποδοθεί η εορτή τής Υπαπαντής, οι «Ανοίξω τό στόμα μου», εάν όχι, οι «Χέρσον αβυσσοτόκον».

18) Τό Σάββατο τού Αγίου Θεοδώρου, οι «Ανοίξω τό στόμα μου».

19) Τήν Κυριακή τής Ορθοδοξίας, οι «Θαλάσσης τό Ερυθραίον πέλαγος».

20) Τήν Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως, οι «Ο θειότατος προετύπωσε».

21) Τήν Β΄. , Δ΄. καί Ε΄. Κυριακή τών Νηστειών, οι «Ανοίξω το στόμα μου».

22) Κάθε μέρα στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στίς Ωδές πού υπάρχει Τριώδιον, λέμε Καταβασία τόν Ειρμό τού δευτέρου Τριωδίου.2

23) Τό Σάββατο τού Ακαθίστου, οι «Ανοίξω τό στόμα μου», μέχρι τήν ΣΤ΄. Ωδή. Μετά απ’ αυτήν, οι Ειρμοί τού δευτέρου Τετραωδίου.

24) Εάν τύχει μνήμη εορταζομένου Αγίου, στή Μ. Τεσσαρακοστή, εάν μέν είναι Κυριακή, ψάλλονται όπως ανωτέρω. 
Εάν τύχει άλλη ημέρα εκτός Κυριακής, ψάλλονται οι «Ανοίξω το στόμα μου»
Εάν στίς Ωδές υπάρχει τριώδιο, ψάλλεται ως Καταβασία ο Ειρμός τού δευτέρου Τριωδίου. 
Εκτός από τό Σάββατο τού Αγ. Θεοδώρου καί τού Ακαθίστου, στά οποία εάν τύχει καί Αγίου μνήμη, ψάλλονται οι «Ανοίξω το στόμα μου», οπότε σέ όλες τίς Ωδές, καταλιμπάνονται τά Τετραώδια.

25) Τό Σάββατο τού Λαζάρου, οι «Υγράν διοδεύσας».

26) Τήν Κυριακή των Βαϊων, οι «Ώφθησαν αι πηγαί τής αβύσσου».

27) Τήν Μεγάλη Εβδομάδα, οι Ειρμοί τών Τριωδίων, ή τού Κανόνος ( ότι κι’ άν τύχει ) κάθε ημέρας, ψάλλονται καί σάν Καταβασίες μετά τό τέλος κάθε Ωδής.

28) Από τήν Κυριακή τού Πάσχα καί μέχρι τήν απόδοση αυτού, οι «Αναστάσεως ημέρα»
Παρεμπιπτόντως όμως τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής καί μέχρι τήν απόδοση αυτής ( εκτός τής Κυριακής τής Σαμαρείτιδος ),οι «Θάλασσαν έπηξας»Τήν δέ Κυριακή, Δευτέρα καί Τρίτη τού Τυφλού, οι «Τώ Σωτήρι Θεώ».

29) «Τώ Σωτήρι Θεώ», ψάλλονται καί κατά τήν Πέμπτη τής Αναλήψεως, καί όχι οι «Θείω καλυφθείς», όπως εσφαλμένα αναφέρεται στό Τυπικό 
( βλέπε Τυπικό Αγγ. Βουδούρη, σελ. 254 – 255 ).

30) Στήν εορτή τού Ευαγγελισμού, ψάλλονται οι Ειρμοί τού κανόνος αυτής, δηλαδή οι «Ανοίξω τό στόμα μου»
Κατά τίς διάφορες όμως περιπτώσεις τής εορτής, εναλλάσσονται καί οι Καταβασίες όπως διεξοδικώς περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις.

31) Από τήν Παρασκευή μετά τής Αναλήψεως μέχρι τήν απόδοση τής Πεντηκοστής, οι «Θείω καλυφθείς».

32) Τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής καί στήν αποδόση αυτής, οι «Πόντω εκάλυψε» καί «Θείω καλυφθείς», διπλές.

33) Τό πρό τής Πεντηκοστής Σάββατο τών Ψυχών, παρεμπιπτόντως ψάλλονται οι «Ως εν ηπείρω πεζεύσας».

34) Από τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων μέχρι τίς 26 Ιουλίου, οι «Ανοίξω τό στόμα μου».

35) Από τίς 27 Ιουλίου μέχρι τίς 5 Αυγούστου, οι «Χοροί Ισραήλ». Τήν 1 όμως Αυγούστου παρεμπιπτόντως, οι «Σταυρόν χαράξας».

36) Τήν 6 Αυγούστου, τό Τυπικόν θέλει εσφαλμένως «Σταυρόν χαράξας» αντί τού ορθού «Χοροί Ισραήλ».

37) Από τίς 7 μέχρι καί τίς 13 Αυγούστου, οι «Σταυρόν χαράξας».

38) Τήν 14 Αυγούστου ( εάν είναι Κυριακή ), οι «Ανοίξω τό στόμα μου».

39) Τήν 15 καί 23 Αυγούστου, βάσει τών αρχαίων διατάξεων, εψάλλοντο οι «Πεποικιλμένη τή θεία δόξη» καί «Ανοίξω το στόμα μου», μετά τών χαρακτηριστικών τής Κοιμήσεως διπλές. Σήμερα, επεκράτησε νά ψάλλονται μόνον οι «Πεποικιλμένη τή θεία δόξη»

40) Από τίς 16 μέχρι καί τίς 22 Αυγούστου, οι «Πεποικιλμένη τή θεία δόξη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.