Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Ευστάθιος Βιγγόπουλος. Ο ακάματος Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε.

Εὐστάθιος Βιγγόπουλος
(1882 - + 8 Φεβρουαρίου 1938)

Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.


Ὁ Εὐστάθιος Βιγγόπουλος ἐγεννήθη ἐν Κανδυλλίῳ τοῦ Βοσπόρου τὸ ἔτος 1882. Ἀπὸ πολὺ μικρὸς ἐπεδόθη εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ καὶ πολὺ γρήγορα ἀνεδείχθη βαθὺς μύστης αὐτῆς. Ἔψαλλε εἰς διαφόρους ναοὺς τῆς Πόλεως. Τὸ ἔτος 1908 προσελήφθη δεξιὸς ψάλτης εἰς τὸ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τὸ Φανάρι. Τὸ ἔτος 1910 δεξιὸς εἰς τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο Προύσσης, ἀπὸ ὅπου τῇ συστάσει τοῦ Μητροπολίτη Προύσσης Δωροθέου προσλαμβάνεται εἰς τὸν
Πατριαρχικὸν Ναὸν τὸ ἔτος 1913 ὡς Β´ Δομέστικος. Τέλος, τὸ ἔτος 1916 προάγεται εἰς Ἄρχοντα Λαμπαδάριο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ὁ Εὐστάθιος Βιγγόπουλος «ἐγκρατὴς μουσικός», ἄφησε ἐποχὴ εἰς τὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ ἐπὶ 22 χρόνια ψάλλων σὺν τῷ Ἰακώβῳ Ναυπλιώτῃ, καὶ τὴν ὁποία συνέχισε ἔπειτα ἄλλα 20 χρόνια ὁ Πρίγγος μὲ τὸν Στανίτσα.
Ὁ Βιγγόπουλος ὅταν ἔψαλλε ἕμενε ἀκίνητος, ὥστε νὰ ἀμφιβάλλει κανεὶς ἂν πράγματι αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔψαλλε ἢ ἄλλος τις. Συνέθεσε πολλὰ μαθήματα, ἰδίως Κοινωνικά, τὰ ὁποῖα παραμένουν ἀνέκδοτα χειρόγραφα ἐν χερσὶ πολλῶν μαθητῶν καὶ θαυμαστῶν του.

Ὁ Βιγγόπουλος ἀπέθανε τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1938. Ἡ κηδεία τοῦ ἐγένετο ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μαξίμου. Τὸν Πατριάρχη ἀντεπροσώπευσε ὁ Δευτερεύων Μάξιμος, τὸ πένθος ἔφερε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, ἐπικήδειο προσφώνησε ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος Γρηγόριος καὶ ἔψαλε ὁ Ἄρχων Μουσικοδιδάσκαλος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Β. Ὀνουφριάδης σὺν τοῖς ἄλλοις ἰεροψάλταις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.


Πηγή: http://www.ec-patr.net/

Πρόσφατα (Οκτώβριο 2012) εκδόθηκε από τον κ. Δημήτριο Ζαγκανά, βιβλίο αφιερωμένο στον Ευστάθιο Βιγγόπουλο με τίτλο: "Εὐστάθιος Βιγγόπουλος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Εἰσαγωγή – Μουσικὲς συνθέσεις".

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκδοση ἀποτελεῖ καρπὸ τετράχρονης μελέτης καὶ ἐνασχόλησης μὲ τὸ πρόσωπο, τὴ δράση καὶ τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Εὐσταθίου Βιγγοπούλου (1880-1938), Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ἐκτὸς ἀπὸ γλυκύφθογγος ἱεροψάλτης, ὁ Ε. Βιγγόπουλος διαζωγραφεῖται ὡς ἀκάματος διδάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὡς πρωτοπόρος συνδικαλιστής, ὡς σθεναρὸς ὑπέρμαχος τῆς πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ὡς διακεκριμένος Πατριαρχικὸς ὑπάλληλος καὶ ὡς ἐπιτυχημένος μελοποιός. Μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ σημαντικότερου μέρους τῶν διασωθέντων συνθέσεών του –Χερουβικῶν, Λειτουργικῶν, καὶ κυρίως Κοινωνικῶν– ἀναδεικνύεται ταυτόχρονα ἡ κλασικότητα καὶ τὸ σφρίγος τῆς Πατριαρχικῆς ψαλτικῆς παράδοσης τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἀλλὰ καὶ φωτίζεται ἕνας πολύτιμος κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῶν Λαμπαδαρίων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Τέλος παραθέτουμε το Κοινωνικό "Λύτρωσιν απέστειλε..." σε μέλος Ευσταθίου Βιγγοπούλου. Ψάλλει ο κ. Δημοσθένης Φιστουρής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.