Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (λθ΄) Μ. Παρασκευή Εσπέρας, Μ. Σάββατο πρωί!

Μελίσματα Ψαλτικής 
Μ. Παρασκευής Εσπέρας, Όρθρου Μ. Σαββάτου.

Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης». Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

Περιεχόμενα Ανάρτησης
Εσπερινός Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής
α) "Ὢ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή,,.", "Φοβερὸν καὶ παράδοξον Μυστήριον..."Δόξα ... Και νυν... Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
β) "Οτε εκ του ξύλου...", Απόστιχο αυτόμελο Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
γ) "Σε τον αναβαλλόμενον...", Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
Όρθρος Μ. Σαββάτου
δ) "Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,...","Ἄξιόν ἐστι,..", "Αι γένεαι πάσαι...", Εκλογή εκ των Εγκωμίων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου.
ε) Αργά Ευλογητάρια Όρθρου Μ. Σαββάτου.
στ) "Κύματι θαλάσσης...", Εκλογή Ειρμών Κανόνος Όρθρου Μ. Σαββάτου.
ζ) "Την σήμερον μυστικώς...", Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Μ. Σαββάτου
η) "Τον ήλιον Κρύψαντα...", Ποίημα Γεωργίου Ακροπολίτου που ψάλλεται κατά την περιφορά του Επιταφίου. Μέλος Μάρκου Βασιλείου.
θ) "Τον ήλιον Κρύψαντα..." Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών.

α) "Ὢ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή,,.", "Φοβερὸν καὶ παράδοξον Μυστήριον..."
Δόξα ... Και νυν... Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος  Πρωτοψάλτης Ναούσης Δημήτριος Νίκου 


β) "Οτε εκ του ξύλου..."
Απόστιχο αυτόμελο Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής.
Μέλος αργό, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  κ. Θεόδωρος Βασιλικός.


γ) "Σε τον αναβαλλόμενον..."
Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευής
Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου 
κ. Νεκτάριου Θάνου.


δ) "Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,...","Ἄξιόν ἐστι,..", "Αι γένεαι πάσαι..."
Εκλογή εκ των Εγκωμίων του Όρθρου του Μ. Σαββάτου
Ήχος Πλ.α΄, Τρίτος
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστου
 Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Λυκούργου Αγγελόπουλου.ε) Αναστάσιμα Ευλογητάρια
Αργά Ευλογητάρια Όρθρου Μ. Σαββάτου
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος μετά του αείμνηστου τότε Λαμπαδάριου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλο Στανίτσα
Ζωντάνη ηχογράφηση απο τον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου (1957)


στ) "Κύματι θαλάσσης..."
Εκλογή Ειρμών Κανόνος Όρθρου Μ. Σαββάτου
Ήχος Πλ. β΄ Τετραφωνος
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
κ. Κωνσταντίνου Αγγελίδη


ζ) "Την σήμερον μυστικώς..."
Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Μ. Σαββάτου
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης της Αγίας Ειρήνης Αιόλου και δάσκαλος 
της Ψαλτικής Τέχνης Λυκούργος Αγγελόπουλος.
Ζωντανή Ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Αιόλου Μ. Παρασκευή 2014


η) "Τον ήλιον Κρύψαντα..."
Ποίημα Γεωργίου Ακροπολίτου που ψάλλεται κατά την περιφορά του Επιταφίου
Μέλος Μάρκος Βασιλείου, Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.


θ) "Τον ήλιον Κρύψαντα..."
Ποίημα Γεωργίου Ακροπολίτου που ψάλλεται κατά την περιφορά του Επιταφίου.
Μέλος Γερμανού Νεών Πατρών, Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.