Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκθ΄) Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α. "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...": Κεκραγάριο αργό, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
β. "Πάσα πνοή...", "Ο σταυρόν υπομείνας...", "Τω σω Σταυρώ Χριστέ...", "Θάνατον κατεδέξω σαρκί...", "Επεθύμησαν Γυναίκες...": Πασαπνοάριο και 4 Αναστάσιμα Στιχηρά της Οκτωήχου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου σε σύντομο στιχηρατικό μέλος. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Μετά μύρων...": Εωθινό Β΄, μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού Β΄, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
δ) Δοξολογία Αργή. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Τέταρτος Λέγετος. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
ε) Άξιον εστίν...": Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Καρακάση, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο αείμνηστος Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος.

α. "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω..."
Κεκραγάρια αργά, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.


β. "Πάσα πνοή...", "Ο σταυρόν υπομείνας...", "Τω σω Σταυρώ Χριστέ...", "Θάνατον κατεδέξω σαρκί...", "Επεθύμησαν Γυναίκες..."
Πασαπνοάριο και 4 Αναστάσιμα Στιχηρά της Οκτωήχου, 
μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου σε σύντομο στιχηρατικό μέλος. Ήχος Τέταρτος. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


γ) "Μετά μύρων..." 
Εωθινό Β΄, μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού Β΄, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου 
Στυλιανός Κοντακιώτης.


δ) Δοξολογία Αργή. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Τέταρτος Λέγετος. 
Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.


ε) Άξιον εστίν..." 
Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Καρακάση, Ήχος Τέταρτος Άγια. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.