Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξζ΄) Το Ε΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο. Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Ε΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Την ερχόμενη Κυριακή, στη σειρά των εωθινών εξαποστειλαρίων, ψάλλεται το πέμπτο κατά σειρά εωθινό εξαποστειλάριο, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός, ἐκ νεκρῶν τῷ Κλεόπα καὶ τῷ Λουκᾶ συνώδευσεν, οἷς περ καὶ ἐπεγνώσθη, εἰς Ἐμμαοὺς κλῶν τὸν ἄρτον· ὧν ψυχαὶ καὶ καρδίαι, καιόμεναι ἐτύγχανον, ὅτε τούτοις ἐλάλει ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Γραφαῖς ἠρμήνευεν, ἃ ὑπέστη· μεθ' ὧν, Ἡγέρθη, κράξωμεν, ὤφθη τε καὶ τῷ Πέτρῳ".

Το συγκεκριμένο εωθινό εξαποστειλάριο ξεκινά κάνοντας αναφορά σε δυο χριστολογικούς τίτλους: α) "ζωή" και β) "ὁδὸς". Φυσικά όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "χριστολογικοί τίτλοι" αναφερόμαστε σε εκείνους τους "τίτλους" που αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως "ζωή", "οδός", "αλήθεια", "όντως ειρήνη", "ανάστασις" κ.α. Εδώ εν προκειμένω χρησιμοποιούνται δυο από όλους αυτούς τους χριστολογικούς τίτλους, οι τίτλοι "ζωή" και "οδός".

Οι τίτλοι αυτοί έχουν ως υπόβαθρο τους ίδιους τους ευαγγελικούς λόγους του Κυρίου που περιέχονται στις διηγήσεις των ιερών ευαγγελιστών και κυρίως στη διήγηση του ευαγγελίου του Ιωάννη. Οι λόγοι αυτοί: "ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ" (Ιωαν. 14,6) αποτέλεσαν αιτία για να αποδοθούν στον Κύριοι Ιησού Χριστό αυτά τα προσωνύμια, τα οποία διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή κάθε πιστού χριστιανού αναφορικά με τον τρόπο της παραμονής του στην εκκλησία και τον τρόπο της σωτηρίας του.

Στο ανωτέρω εωθινό εξαποστειλάριο καθίσταται έντονα εμφανές το γεγονός οτι ο αναστάς πλέον Ιησούς Χριστός είναι η "ζωή" και η "οδός" που οδήγησε τον Λουκά και τον Κλεόπα να αντιληφθούν οτι εκείνος που πορευόταν μαζί τους στην πορεία προς τους Εμμαούς ήταν ο ίδιος ο αναστάς Ιησούς. Τις σχετικές πληροφορίες αντλούμε από τη διήγηση του κατά Λουκάν ευαγγέλιο και μάλιστα από εκείνη την περικοπή που είναι γνωστή ως "Ε' εωθινό ευαγγέλιο" (Λουκ. 24,12-35).

Έτσι λοιπόν το παρόν εωθινό εξαποστειλάριο παρέχει την ευκαιρία για κάθε πιστό που ακούει να ψάλλεται το ανωτέρω να γίνεται και εκείνος μέτοχος της χαράς και της χάρης που δέχτηκαν οι δυο μαθητές του Κυρίου όταν αντίκρισαν τον αναστάντα Κύριό τους καθώς και να αντιλαμβάνονται πως ο Αναστάς Χριστός είναι η όντως ζωή και οδός που οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.