Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (ξε΄) Το Γ΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο!Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Γ' Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Στη σειρά των εωθινών εξαποστειλαρίων ακολουθεί το τρίτο κατά σειρά, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται, μή τις διαπιστείτω· ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ γάρ, 
ἔπειτα καθωράθη, τοῖς εἰς ἀγρὸν ἀπιοῦσι, Μύσταις δὲ πάλιν ὤφθη, 
ἀνακειμένοις ἕνδεκα, οὕς βαπτίζειν ἐκπέμψας, εἰς Οὐρανούς· 
ὅθεν καταβέβηκεν ἀνελήφθη, ἐπικυρῶν τὸ κήρυγμα, πλήθεσι τῶν σημείων".

Στο ως ανωτέρω Γ' εωθινό δοξαστικό εκτός των άλλων γίνεται μια ειδική αναφορά στο γεγονός πως κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί την ανάσταση του Χριστού ("ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται, μή τις διαπιστείτω"). Γιατί να το κάνει αυτό ο υμνογράφος; Γιατί τονίζει την βεβαιότητα της Αναστάσεως του Χριστού; Γιατί πολύ απλά αν σταθούμε στην ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά μάρκον ευαγγέλιο, γνωστή ως Γ' εωθινό ευαγγέλιο (Μαρκ. 16,-20), θα παρατηρήσουμε πως το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού αμφισβητήθηκε αρχικά από τους μαθητές Του, οι οποίοι δεν πίστευαν στα λεγόμενα της Μαρίας της Μαγδαληνής αρχικά και στη μαρτυρία των δυο μαθητών στη συνέχεια, αλλά πίστεψαν οι έντεκα μαθητές όταν είδαν μπροστά τους τον Διδάσκαλό τους αναστημένο.

Πληροφορίες, όπως προαναφέραμε, αντλούμε από την προαναφερθείσα ευαγγελική περικοπή: "Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. Ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι. Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς, ἠπίστησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ τὴν σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν" (Μαρκ. 16,9-11)

Έτσι λοιπόν ο υμνογράφος των ύμνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως και του τρίτου κατά σειρά εωθινού εξαποστειλαρίου, λαμβάνοντας αφορμή από τον αρχικό δισταγμό των μαθητών του Κυρίου που αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Διδασκάλου τους παραγγέλλει προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους να μην δείχνουν απιστία προς τον Αναστάντα Χριστό. Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού είναι όχι μόνο αναμφισβήτητο αλλά και πραγματικό, διότι όπως θα παρατηρήσουμε και σε όλες τις ευαγγελικές περικοπές που κάνουν λόγο για την Ανάσταση του Χριστού, ο Αναστάς Χριστός δεν είναι κάποιο φάντασμα αλλά ο ίδιος ο μέχρι πρότινος σταυρωθείς ιστορικός Ιησούς, ο οποίος πλέον έχει απαλλάξει την ανθρώπινη φύση από τη φθορά και το θάνατο μέσω της Αναστάσεώς Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.