Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξη΄) Το Στ΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο!Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το ΣΤ' Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου, Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

"Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος, Σῶτερ εἶ κατ' οὐσίαν, ἐν μέσῳ στὰς ἐδίδασκες, 
ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου, καὶ βρώσεως συμμετέσχες, βάπτισμα μετανοίας, 
εὐθὺς δὲ πρὸς οὐράνιον, ἀνελήφθης Πατέρα, καὶ Μαθηταῖς, πέμπειν τὸν Παράκλητον ἐπηγγείλω, Ὑπέρθεε Θεάνθρωπε, δόξα τῇ σῇ Ἐγέρσει".

Στην ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Λουκάν ευαγγέλιον (Λκ. 24,36-53), γνωστή ως "ΣΤ' ἐωθινό εὐαγγέλιον" γίνεται σαφής λόγος για την επιβεβαίωση της Αναστάσεως του Χριστού επειδή οι μαθητές του απιστούσαν όταν τον αντίκρισαν μπροστά τους συνδιαλεγόμενο μαζί τους. Έτσι λοιπόν ο Αναστάς Ιησούς για να τους αποδείξει οτι οι μαθητές δεν έβλεπαν κάποιο φάντασμα αλλά τον ίδιο τον Διδάσκαλό τους ζήτησε να φάει κάτι και εκείνοι του έδωσαν λίγο ψητό ψαρι με μέλι (Λκ. 24,42-43).

Με αφορμή τα σύντομα ανωτέρω εκτεθέντα μας δίδεται η αφορμή να εξετάσουμε με συντομία ένα βασικό θέμα, εκείνο της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού, εαν δηλ. τα γεγονότα αυτά είναι αληθινά ή φαντασικά. Η Σταύρωση και ακολούθως η Ανάσταση του Χριστού καταρρίπτει κάθε έννοια φαντασίας, κάθε ιδέα αθεΐας και ανθρωποθεϊσμου, κάθε πλάνη περί θρησκείας διότι πολύ απλά "ἕνας θεὸς, ὁ ὁποῖος κενοῦται, σαρκοῦται, σταυροῦται καὶ θνήσκει ἐπὶ τοῦ σταυροῦ πρὸς οὐδεμίαν παράστασιν ἀντιστοιχεῖ"i. Η Σάρκωση, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού αποτέλεσε και αποτελεί μόνιμο σκάνδαλο και πρόβλημα για κάθε μορφή θρησκείας και κυρίως για την αθεΐαii.

Ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή εξηγεί οτι ο Χριστό σταυρώθηκε για αποδείξει την απερίφραστη αγάπη που τρέφει προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, για τον οποίο θυσιάστηκε (Ρωμ. 5,8). Το Πάθος και η σταύρωση του Χριστού αποτελούν σκοπό της κενώσεως και της σαρκώσεως του Λόγου και απαραίτητη προϋπόθεση της Αναστάσεώς Του, της βασικής αιτίας της πίστεώς μας, της μοναδικής ελπίδας καθώς λέει ξεκάθαρα ο απόστολος Παύλος στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή: "εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν" (Α' Κορ, 15,17). Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί ζωή και ανάσταση για όσους πιστεύουν σε Αυτόν.

Ανακύπτει ακόμα ένα ερώτημα στα όσα εκθέτει το εωθινό εξαποστειλάριο, που όπως προαναφέραμε έχει ως υπόβαθρο την ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Είχε ανάγκη φαγητού ο Αναστάς Ιησούς; Η απάντηση είναι κυρίως αρνητική. Δεν είχε ανάγκη φαγητού στην προκειμένη περίπτωση. Το έκανε όμως για έναν και μοναδικό λόγο. Για να φύγει από τους μαθητές του ακόμα και η παραμικρή αμφιβολία σχετικά με το ποιόν είχαν απέναντί τους. Δεν είχαν ένα φάντασμα όπως ενδεχομένως να νόμιζαν εκείνοι ή οποιοσδήποτε άλλος κακόβουλος άνθρωπος. Είχαν μπροστά τους τον Αναστάντα Κύριο γιατί πολύ απλά τα φαντάσματα ούτε τρώνε φαγητό, ούτε συντρώγουν, αλλά και ούτε συνδιαλέγονται με ανθρώπους.

i Μέγα Λ. Φαράντου, Δογματική ΙΙ,1: Το περί Θεού Ερώτημα, Αθήναι 1977, σ. 47. 
ii Κωνσταντίνου Ζ. Δεληκωνσταντή, Παντοπόρος Άπορος;: Νεωτερικές και Μετανεωτερικές Περιπέτειες του Ανθρωπολογικού Στοχασμού, Αθήνα 2003, σ. 111.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.