Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (πε΄) Το Β΄ Αντίφωνο των Αναβαθμών του Α΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Το Β' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Α' Ήχου

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Την ερχόμενη Κυριακή, κατά την οποία ξεκινά το Τριώδιο δηλ. η περίοδος εκείνη της Εκκλησίας που αφενός ξεκινά την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, αφετέρου η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από τη χρήση του λειτουργικού αυτού βιβλίου, είναι η Κυριακή κατά την οποία το βιβλίο της Οκτωήχου ξεκινά απ΄ την αρχή και προβάλλεται ξανά ο πρώτος ήχος.

Σειρά τώρα έχει η ανάλυση του Δευτέρου Αντιφώνου των Αναβαθμών του πρώτου ήχου, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἵνα ὑμνῶ σε".

"Δεξιᾷ σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, φύλαξόν με, φρούρησον, 
μὴ πῦρ με φλέξῃ τῆς ἁμαρτίας".

Δόξα... καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον· 
Ἰσοσθενὲς γάρ ἐστι Πατρὶ καὶ Λόγῳ".

Ο Πρώτος στίχος του δευτέρου Αντιφώνου των αναβαθμών του α' ήχου ("Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἵνα ὑμνῶ σε") κάνει λόγο για τους νόμους και τα παραγγέλματα του Θεού, με τα οποία ο άνθρωπος ανυψώνεται από τα γήινα και πορεύεται προς τα ουράνια. Ο στίχος μάλιστα συσχετίζεται προς τον ΡΙΗ' Ψαλμό, ο οποίος κάνει λόγο για το ύψιστο αγαθό του ισραηλιτικού λαού, δηλ. το Νόμο του Θεού.

Ο δεύτερος στίχος ("Δεξιᾷ σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, φύλαξόν με, φρούρησον, μὴ πῦρ με φλέξῃ τῆς ἁμαρτίας") αναφέρεται αρχικά στη δεξιά του Κυρίου, η οποία εκφράζει τη θαμαστή και σωστική δύναμη του Θεού, την οποία επικαλείται ο υμνωδός προκειμένου να επέμβει και να γλυτώσει τον υμνωδό, καθώς και κάθε άνθρωπο που επικαλείται το Θεό, για να τον σώσει από τις κακές επιβουλές του αρχεκάκου εχθρού.

Ενώ ο τρίτος στίχος του Β' Αντιφώνου ("Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον· Ἰσοσθενὲς γάρ ἐστι Πατρὶ καὶ Λόγῳ") αναφέρεται στην ανακαινιστική δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα δεν είναι αμέτοχο της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Αντίθετα μετέχει και Αυτό ως αιτία της τελειώσεως, της ολοκληρώσεως και εν τέλει της ανακαινίσεως ολόκληρης της δημιουργίας επειδή είναι ισοδύναμο, ισότιμο, ισόκυρο και ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.