Τρίτη 14 Αυγούστου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρπζ΄) Μέλη Μαθηματαρίου (10) [ α) Εις την Υπεραγία Θεοτόκο, β) Εις την Κοίμηση της Θεοτόκου ]

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μαθηματαρίου


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σε μεγαλύνομεν αγνή..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις κάθε θεομητορικήν εορτήν. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει η "Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία" υπό την διεύθυνση του Διδάκτορος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
β) "Επίβλεψον εν ευμενεία..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις τας θεομητορικάς εορτάς και εις κάθε αγρυπνίαν. Μέλος Πέτρου Βυζαντίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου Κωνσταντίνος Μπουσδέκης.
γ) "Νενίκηνται της φύσεως οι όροι..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Τη ιε΄ Αυγούστου, είς την κοίμησιν της Θεοτόκου. Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Διδάκτωρ της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ιλισίων Γρηγόριος Αναστασίου. 
Σημειώσεις:
α) Οι παραπάνω ηχογραφήσεις των μαθημάτων προέρχονται από το έργο «Μαθηματάριον: Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, Αθήναι 2017», σε επιμέλεια και συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, και υπάρχει δημοσιευμένη ΕΔΩ.
β) Τόσο η εικόνα του εξωφύλλου, που υπάρχει στην αρχή του βίντεο, όσο και το μουσικό κείμενο του μαθήματος προέρχονται από την επανέκδοση του γ΄ τόμου της Πανδέκτης (Κωνσταντινούπολη, 1851), η οποία έγινε με την επιμέλεια του κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου στο πλαίσιο του ως άνω ψαλτικομουσικολογικού έργου και έλαβε τον τίτλο «Μαθηματάριον, ήτοι ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας. Ακριβής μετατύπωσις της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήναι 2017». Ευχαριστούμε θερμώς τον κ. Κωνσταντίνο Σκαρμούτσο για την χορήγηση της άδειας να δημοσιεύσουμε το παραπάνω υλικό (εξώφυλλο, μουσικό κείμενο).

γ) Θερμές ευχαριστίες στον κ. Γρηγόριο Αναστασίου και στον κ. Κωνσταντίνο Μπουσδέκη, που χορήγησαν την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το μέλος που ερμήνευσαν για την δημιουργία των μαγνητοσκοπίων.

"Σε μεγαλύνομεν αγνή..."  
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις κάθε θεομητορικήν εορτήν. 
Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς διατονικός. 
Ψάλλει η "Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία" υπό την διεύθυνση 
του Διδάκτορος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου  
Γεωργίου Κωνσταντίνου.


"Επίβλεψον εν ευμενεία..." 
 Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις τας Θεομητορικάς εορτάς και εις κάθε αγρυπνίαν. 
Μέλος Πέτρου Βυζαντίου, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου  
Κωνσταντίνος Μπουσδέκης.


 "Νενίκηνται της φύσεως οι όροι..." 
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Τη ιε΄ Αυγούστου, είς την κοίμησιν της Θεοτόκου. 
Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Διδάκτωρ της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ιλισίων 
Γρηγόριος Αναστασίου. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.