Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μη΄) Κυριακή μετά τα Φώτα! 13.01.2019

 Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά τα Φώτα
Ήχος Πλ. δ΄, Εωθινό ΙΑ΄
 

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε πληρώσαι βουλόμενος...", "Σήμερον η κτίσις φωτίζεται...": Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού καί Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιτωλοακαρνανίας "Άνθιμος ὁ Αρχιδιάκονος".
β) "Φως εκ φωτός...", "Πως σε Χριστέ...", "Συ εν Ιορδάνη βαπτισθείς ὁ Σωτήρ ημών...", "Το αληθινόν φως επεφάνη...", "Ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις...", "Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων...": Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων και Δοξαστικό των Αίνων του Τιμίου Προδρόμου. Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Β΄. Ψάλλουν: ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος και ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) Δοξολογία Αργή. Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μήλεσι Αττικής Στέφανος Συμεωνίδης.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος  Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλάγιος δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους Γεωργίου Καμαριάρη.
 
 "Κύριε πληρώσαι βουλόμενος...", "Σήμερον η κτίσις φωτίζεται..."
 Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού καί Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού.
 Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πάγιος του Τετάρτου. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιτωλοακαρνανίας  
"Άνθιμος ὁ Αρχιδιάκονος".
 
 
 "Φως εκ φωτός...", "Πως σε Χριστέ...", "Συ εν Ιορδάνη βαπτισθείς ο Σωτήρ ημών...", "Το αληθινόν φως επεφάνη...", "Ο περιβάλλων τον ουρανόν...", "Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων..."  
Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων 
και Δοξαστικό των Αίνων του Τιμίου Προδρόμου. 
Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Β΄.
Ψάλλουν: ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος  
και ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
 
 
Δοξολογία Αργή.  
Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης. 
 
 
"Οι τα Χερουβείμ..."  
Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Μήλεσι Αττικής Στέφανος Συμεωνίδης.
 
 
 "Άξιον εστίν..."  
Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. 
Μέλος  Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλάγιος τού δ΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" 
υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους
Γεωργίου Καμαριάρη.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.