Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (ρκε΄) Το Αναστάσιμο Κοντάκιο τού Α΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα, 
Θεολόγου
 υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Από τον αυριανό Εσπερινό, Σάββατο 19 Ιανουαρίου, και αφού έχει ολοκληρωθεί το πρωί η περίοδος του πλαγίου τετάρτου ήχου (πλ. δ'), επιστρέφει η Οκτώηχος (ή Παρακλητική) για μια ακόμα φορά στον Πρώτο ήχο (ήχος α'). Αυτή η "επιστροφή" της Οκτωήχου μας δίδει τούτη τη φορά την αφορμή να αναλύσουμε τα Αναστάσιμα Κοντάκια των Όρθρων των Κυριακών των οκτώ ήχων. Έτσι ξεκινάμε νέο κύκλο ερμηνείας αρχής γενομένης από το Κοντάκιο του Όρθρου του πρώτου ήχου, το οποίο είναι το ακόλουθο.

"Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, Δέσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν".


Το ανωτέρω Κοντάκιο αναφέρεται στα ακόλουθα ζητήματα: α) στην ανάσταση ολόκληρης της ανθρωπότητας, μέσω της αναστάσεως του Χριστού, β) στον αφανισμό του θανάτου και γ) στη λύτρωση των πρωτοπλάστων.

Η ανάσταση του Χριστού δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο παρά μόνο με πλήρη δόξα ("Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας"). Διότι ο Χριστός μέσα στη δόξα κατέβηκε στον Άδη για να συντρίψει το κράτος του και πάλι με δόξα ανεβίβασε όσους πίστεψαν σε Αυτόν στον παράδεισο της τρυφής και με λαμπρότατη δόξα εξήλθε εκ του μνήματος νικητής λαμπροφόρος. Πως όμως έγινε η ανάσταση ολόκληρης ης ανθρωπότητας; Μα φυσικά λόγω του γεγονότος πως κατά τη διαδικασία της θείας ενανθρωπήσεως ο κενωθείς Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση για να τη λυτρώσει και να τη θεώσει. Έτσι μέσω της αναστάσεως του Χριστού ανακαινίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος.

Με την κάθοδό Του στον Άδη ο Χριστός νέκρωσε το θάνατο προσωρινά προκειμένου να τον νεκρώσει οριστικά και αμετάκλητα κατά τη δεύτερη έλευσή του, την ανάσταση των νεκρών και την τελική κρίση ("καὶ θάνατος ἠφάνισται").

Η ανάσταση του Χριστού απετέλεσε τη λύτρωση για τους Πρωτοπλάστους οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής λόγω της παρακοής και έτσι είχαν στερηθεί την κοινωνία με το Θεό. Πλέον οι Πρωτόπλαστοι θα χαίρονται και θα αγάλλονται διότι λυτρώθηκαν από τα δεσμά που τους κατακρατούσαν στα βάραθρα του Άδου και οδηγήθηκαν εκεί απ όπου ξεκίνησαν και εξέπεσαν ("καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, Δέσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη").

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.