Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τστ΄) Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά! 17.01.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ότι σωτήρα έτεκες..." Ο έβδομος πόδας τού Οκτάηχου μαθήματος Θεοτόκε Παρθένε. Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος (+11.01.2021).
β) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", "Δεύτε αγαλλιασώμεθα...", "Σταυρόν υπέμεινας...", "Απόστολοι ιδόντες...", "Καν συνελήφθης Χριστέ...", "Δαυϊτικήν προφητείαν...", "Κατήλθες εν τω Άδῃ...": Κεκραγάριο και 6 Στιχηρά τού Εσπερινού τής Οκτωήχου. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης, ο Α΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Κιοσέογλου και ο Παραδομέστικος τού Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού Χαράλαμπος Νεοχωρίτης.
γ) "Χέρσον αβυσσοτόκον: Ειρμοί τού Κανόνος τής εορτής της Υπαπαντής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Σταυρού Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.
δ) "Μετά την εις Άδου..." Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Σταυρού Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.
ε) Αργή Δοξολογία: Δοξολογία (Στίχοι Α΄ Χορού). Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς Διατονικός Επτάφωνος. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
στ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Βινάκη, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Γλυφάδας Ηλίας Φραγκάκης.

"Ότι σωτήρα έτεκες..." 
Ο έβδομος πόδας τού Οκτάηχου μαθήματος Θεοτόκε Παρθένε.
 Ήχος Βαρύς διατονικός. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος (+11.01.2021).


"Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", "Δεύτε αγαλλιασώμεθα...", "Σταυρόν υπέμεινας...", 
"Απόστολοι ιδόντες...", "Καν συνελήφθης Χριστέ...", 
"Δαυϊτικήν προφητείαν...", "Κατήλθες εν τω Άδῃ..."
Κεκραγάριο και 6 Στιχηρά τού Εσπερινού τής Οκτωήχου. Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης 
ο Α΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Κιοσέογλου 
και ο Παραδομέστικος τού Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού Χαράλαμπος Νεοχωρίτης.


"Χέρσον αβυσσοτόκον..."
Ειρμοί τού Κανόνος τής εορτής της Υπαπαντής. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης 
και ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Σταυρού Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης 
Δήμος Παπατζαλάκης.


"Μετά την εις Άδου..." 
Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Σταυρού 
Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.


Αργή Δοξολογία 
Δοξολογία (Στίχοι Α΄ Χορού). 
Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς Διατονικός Επτάφωνος. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


"Άξιον εστίν..." 
Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. 
Μέλος Γεωργίου Βινάκη, Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Γλυφάδας Ηλίας Φραγκάκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.