Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

(Νέα έκδοση) Όπως αν δυνηθώμεν, απερισπάστως άδειν τε και ψάλλειν και εξομολογείθαι σοι. Δοκίμια γιά τήν ιερά Ψαλμωδία καί τήν Ψαλτική Τέχνη! Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Ἐκδόθηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2020) ἀπὸ τὸν Ἐκδοτικὸ Οἶκο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ι.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη, www.ek.gr, info@ek.gr ), τὸ σύγγραμμα γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνὼν, Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη, μέ τίτλο «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…» – Συναγωγὴ ἄρθρων, μελετῶν καὶ δοκιμίων γιὰ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία καὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη».

"Πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ διδάξει Ψαλτικὴ σὲ τρία μόλις ἀκαδημαϊκὰ ἑξάμηνα, καταρτίζοντας ὑποψήφιους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θὰ ζήσουν ὅλο τὸν ἱερατικὸ βίο τους μὲ Ψαλμωδία; Ὅποια ταχύρρυθμη μέθοδο νὰ ἀκολουθήσει, αὐτὸ εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατο. Γι’ αὐτό, προέχει – θαρρῶ – νὰ προβληθοῦν οἱ ἁγιογραφικὲς καὶ πατερικὲς θεολογήσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ψαλμωδίας στὴ Θεία Λατρεία καὶ γιὰ τὴν πολύτιμη συμβολή της στὴν ἔνδυση τοῦ θείου λόγου τῶν λειτουργικῶν ἱεροπραξιῶν, ἄρα καὶ τῶν δογμάτων τῆς πίστεως·προέχει νὰ καταστῆ σαφές, ὅτι διὰ τοῦ μέλους ἐκφράζεται, κατανοεῖται καὶ προσλαμβάνεται ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ὅλη ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας Του, ὅλο τὸ βίωμα τῶν ἁγίων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεως. Ἐὰν οἱ φοιτητὲς κατανοήσουν αὐτά, θὰ σπεύσουν, νὰ μελετήσουν μόνοι τους τὴν Ψαλμωδία, ὡς δροσερὸ ὕδωρ θεολογίας καὶ ὄχι ὡς ἀγχωτικὴ ὑποχρέωση ἑνὸς Προγράμματος Σπουδῶν...

Ἡ προσωπικὴ ἀνάγκη ὤθησε στὴν ἀναζήτηση, ἡ δὲ ἀναζήτηση ἔφερε τὴν ἄνωθεν δωρεὰ κατὰ τὸ «αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται...». Ὅ,τι ἔδωσε ὁ Κύριος σὲ διάφορες φάσεις καὶ μὲ ποικίλες ἀφορμές, συγκεντρώθηκε ἐδῶ σὲ μία μονογραφία μὲ κοινὸ παρονομαστὴ τὴν θεολογία περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη.

Τῷ δὲ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας"

Σελίδες βιβλίου: 224
Τιμή βιβλίου: 16.20€
Μπορείτε να το αγοράσετε από ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.