Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο του Τομέα Ψαλτικής και Μουσικολογίας (Διαδικτυακά) από 7 εως 9 Φεβρουαρίου 2021! (Πρόγραμμα Συνεδρίου

Ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον” – Κατὰ Τόπους Ψαλτικὲς Παραδόσεις».

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη, μιὰ μουσικὴ ἡ ὁποία σήμερα εἶναι γνωστὴ σὲ πολλὰ μέρη τῆς οἰκουμένης, κεντρίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν προσοχὴ μουσικῶν, μουσικολόγων, λειτουργιολόγων, ἱστορικῶν της τέχνης, βυζαντινολόγων καὶ ἐρευνητῶν ἄλλων πεδίων.


Τὰ φαινόμενα τῆς διάδοσης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ οἱ πολλαπλὲς προσαρμογές της σὲ ἄλλες γλῶσσες, ποὺ ξεκίνησαν ἤδη κατὰ τὴν πρώτη χριστιανικὴ χιλιετία καὶ συνεχίζουν μέχρι τὶς μέρες μας, καθὼς καὶ οἱ μετέπειτα ἐξελίξεις καὶ ἐπεξεργασίες τῶν ψαλτικῶν ρεπερτορίων, δημιούργησαν μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἕναν τεράστιο πολιτισμικὸ πλοῦτο ποὺ χρήζει ἀνανεωμένης ἔρευνας καὶ συστηματοποίησης.

Οἱ προτάσεις γιὰ τὸ παρὸν συνέδριο μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω θεματικοὺς κύκλους, πάντα μὲ ἀναφορὰ σὲ μία ἢ καὶ σὲ περισσότερες τοπικὲς παραδόσεις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης:

– Πρὸς μιὰ «γεωγραφία» τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ χθὲς καὶ σήμερα

– Μεθοδολογικὰ καὶ δεοντολογικὰ ζητήματα στὴν ἔρευνα τοπικῶν παραδόσεων

– Ἱστορικὰ καὶ ἱστοριογραφικὰ θέματα

– Ζητήματα κωδικολογίας καὶ παλαιογραφίας ὑπὸ τὸ πρίσμα τοπικῶν παραδόσεων

– Ζητήματα ὕφους στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη – τοπικὰ ὕφη

– Μουσικολογικὲς ἀναλύσεις ἐπιλεγμένων ρεπερτορίων

– Μουσικὴ Θεωρία καὶ τοπικὲς παραδόσεις

– Μορφολογία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τοπικὲς παραδόσεις

– Ζητήματα προσαρμογῆς τοῦ βυζαντινοῦ μέλους σὲ ἄλλες γλῶσσες

– Θέματα ἑρμηνείας – ἐπιτέλεσης σὲ τοπικὲς παραδόσεις

– Θέματα δισκογραφίας τοπικῶν παραδόσεων

– Τοπικὲς πολυφωνικὲς ψαλτικὲς παραδόσεις, ὅπως τῆς Κέρκυρας, Ζακύνθου κ.ἄ.

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ διαδικτυακά λόγω των υγιειονομικών περιορισμών που υπάρχουν από την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.

Εν συνεχεία σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.