Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ιστ΄) Το Δογματικό Θεοτοκίο του Εσπερινού του Σαββάτου του Βαρέως Ήχου

Το Θεοτοκίο του Εσπερινού του Σαββάτου του Βαρέως Ήχου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας


"Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης, ὑπὲρ φύσιν Θεοτόκε, ἔμεινας δὲ παρθένος, ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται· παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή, ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως· ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις. Διό σε πάντες Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσκοντες, δεόμεθά σου ἐκτενῶς. Πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Στο ανωτέρω δογματικό θεοτοκίο του βαρέως ήχου, απαντούν οι φράσεις "τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται", "παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή", οι οποίες μπορεί να μην σχετίζονται τυπολογικά - ετυμολογικά, σχετίζονται όμως και περιγράφουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο το ένα, μοναδικό, ανεπανάληπτο, ανεξιχνίαστο κοσμοσωτήριο γεγονός της ενσάρκου θείας οικονομίας, της συλλήψεως και σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.


"Παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς συλλήψεως Ἁγνή". Όντως είναι παράδοξος ο τρόπος που συνέλαβε τον άχρονο Υιό και Λόγο του Θεού η Πανάμωμος και Αειπάρθενος Μήτηρ, η οποία όταν δέχτηκε τον ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ απόρησε λέγοντας: "πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;" (Λκ. 1,34). Και έλαβε την ακόλουθη απάντηση του Αρχαγγέλου πως "Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι" (Λκ. 1,36), στην απάντηση του οποίου στέκεται ο ιερός υμνογράφος και δηλώνει απερίφραστα "ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως".

"Τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ δύναται". Το μέγιστο αυτό θαύμα, η σάρκωση δηλ. του Υιού και Λόγου του Θεού, δεν μπορεί να ερμηνευθεί από κανέναν άνθρωπο ή άγγελο. Παραμένει άγνωστο και απόλυτο μυστήριο. Γι αυτό και ο υμνογράφος προκειμένου να καθησυχάσει τον πιστό ακροατή του ανωτέρω ύμνου ή ακόμα καλύτερα τον μετέχοντα, στις ιερές ακολουθίες τη Εκκλησίας, πιστό αναφέρει "ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις".

Ο υμνωδός εξαίρει παράλληλα το ρόλο της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία προβάλλει έντονα στο ανωτέρω θεοτοκίο, την οποία προσφωνεί ανοικτά ως "Μητέρα του Θεού" και της ομολογεί δημόσια πως: "πάντες σε Μητέρα τοῦ Θεοῦ γινώσκοντες, δεόμεθά σου ἐκτενῶς, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.