Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Νέος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας!

Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2016 στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέου, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος χειροθέτησε σε Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε., τον μέχρι σήμερα Τοποτηρητή Πρωτοψάλτη αυτής κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

Ο Χορός Ψαλτών "Νάξιοι Μελιστές" εύχεται στον νέο Άξιο  Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη καλή διακονία και ο Θεός του χαρίζει υγεία και καλλιφωνία ώστε να ανταπεξέλθει στα νέα του υψηλά καθήκοντά και να αναδειχθεί άξιος συνεχιστής των προκατόχων του μεγάλων πρωτοψαλτών και της πατριαρχικής παραδόσεως.

Εν συνεχεία παραθέτουμε την Προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου,  Βιογραφικά στοιχεία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου, βίντεο από τον Εσπερινό και την χειροθεσία και φωτογραφίες απο την χειροθεσία.

Προσφώνησις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας 
Παναγιώτου Νεοχωρίτου 
(29 Νοεμβρίου 2016) 
Μουσικολογιώτατε Ἄρχων, 
«Οἱ μορφές περνοῦν, οἱ φωνές σβύνουν, μένει μόνο ἡ ἀνάμνηση τῆς ἀνθρωπίνης διαβάσεως», ἔλεγεν ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας κατά τό ἰωβηλαῖον πρός τιμήν τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἔτι ζῶντος.
Ἔτσι καί ἡ φωνή τοῦ τελευταίου Πρωτοψάλτου μας Λεωνίδου Ἀστέρη ἔσβυσε δυστυχῶς, ἔτι ζῶντος. Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών τοῦ πρώτου ἀναλογίου τῆς Ὀρθοδοξίας ἐσιώπησε. Καί καλεῖ τώρα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ὑμᾶς, Μουσικολογιώτατε, νά καταλάβετε αὐτό τό ἀναλόγιον, νά τό τιμήσετε, νά τό ἀναδείξετε, νά γράψετε καί σεῖς τήν ἱστορίαν σας μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη τῶν Πατριαρχικῶν ἀναλογίων, παλαιά καί νέα, ὡς μία οἰκογένεια, νά διατηρήσετε τό περιλάλητον Πατριαρχικόν ὕφος καί νά τό μεταδώσετε εἰς τούς νεωτέρους, ὥστε ἡ πολύτιμος μουσική παράδοσις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας νά συνεχίζεται καί νά διαιωνίζεται ἀναλλοίωτος ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν. 
Μᾶς ἤλθετε ἀπό τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά ἡ φήμη σας ὡς ἱκανοῦ ἱεροψάλτου καί διδασκάλου προέτρεξεν ὑμῶν. Καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σᾶς ἐνηγκαλίσθη καί σᾶς υἱοθέτησε μέ χρηστάς προσδοκίας, ἐκτιμῶσα πλήν ἄλλων καί τήν σεμνότητα καί τήν ταπεινοφροσύνην σας. 
Ἐδῶ δέν θά εὕρητε πλήθη ἐκκλησιαζομένων ὡς εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ συρρίκνωσις τοῦ ἐνταῦθα ποιμνίου μας καί ἡ ἐλάττωσις τῶν ἔξωθεν προσκυνητῶν κατά τά τελευταῖα ἔτη ἠλάττωσαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τούς ναούς τῆς Πόλεως καί εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. Καί ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι εὔκαιρον καί ἐπίκαιρον νά σᾶς ὑπενθυμίσωμεν ὅσα ἔλεγε μαθητής τοῦ Πρίγγου (Σ. Παπαμανωλάκης) διά τάς συμβουλάς πού ἔδιδεν ὁ μεγάλος ἐκεῖνος «δάσκαλος» καί ἡμέτερος Καθηγητής ἐν Χάλκῃ: «Ποτέ δέν θά λάβῃς - ἔλεγεν - ὡς μέτρον τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιαζομένων. Θά ψάλλῃς πάντοτε μέ τήν φαντασία ὅτι ὁ ναός εἶναι πλήρης πιστῶν, θά ψάλλῃς σωστά καί σύμφωνα μέ τήν τυπικήν διάταξιν τῆς ἡμέρας, χωρίς νά παραλείπῃς οὔτε ἕνα τροπάριο ἀπό τόν Κανόνα τοῦ Μηναίου. Νά μή φοβᾶσαι ποτέ τό στασίδι, ἀλλά τό στασίδι νά σέ φοβᾶται. Κάθε μάθημα πρέπει νά ψάλλεται στόν πρέποντα χρόνο». 
Νά βοηθήσετε καί τόν Σύνδεσμόν μας τῶν Μουσικοφίλων, ὁ ὁποῖος πλησιάζει πρός τήν συμπλήρωσιν 70ετίας ζωῆς καί προσφορᾶς, καί νά ἐνισχύσετε τήν χορῳδίαν του. Ἀναμένομεν πολλά ἀπό ὑμᾶς. 
Σᾶς συγχαίρομεν πατρικῶς διά τήν πρόκρισιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν σημερινήν χειροθεσίαν σας, εὐλογοῦμεν ὑμᾶς καί τούς συνεργάτας καί μαθητάς σας καί τήν προσφιλῆ οἰκογένειάν σας καί ἀναφωνοῦμεν «Ἄξιος»! (1)

Βιογραφικά Στοιχεία:

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης γεννήθηκε (1972) στον Εξαπλάτανο της επαρχίας της Αλμωπίας. Γιός του ποτέ ιερέα (και μουσικού) Χαραλάμπους Νεοχωρίτου, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος του δάσκαλος στη μουσική. Μαθητής, στη συνέχεια, του Ματθαίου Τσαμκιράνη και αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, του Ελευθερίου Γεωργιάδη (πρώην Άρχοντα λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη, στη συνέχεια, Αγ. Θεράποντος Θεσσαλονίκης). Ψάλτης σε πολλούς ναούς στη Βόρεια Ελλάδα: στον Άγ. Νικόλαο Καβάλας (1987-1991), στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Σκέπης στην Έδεσσα (1996-2000), και για 16 συναπτά έτη (2000-2016) Πρωτοψάλτης στον επίσης Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής (1996) και επικεφαλής μέχρι σήμερα του μουσικού συλλόγου Θεσσαλονίκης "Ρωμανός ο Μελωδός" με μεγάλη και ενδιαφέρουσα διδακτική δράση. Γνώστης επίσης και μελετητής της "εξωτερικής" αστικής παραδοσιακής μουσικής (Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης). Πρώτη του δισκογραφική παρουσία στη Σειρά "Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής" (CD 9ο & 10ο), όπου ψάλλει, κατά τρόπον εξαιρετικά ιδιόσημο, πολλά κυρίως ιστορικά μέλη. Πρόκειται για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ψάλτες της νεώτερης γενιάς με μεστό και στιβαρό ηχόχρωμα, πλούσιο φωνητικό τάλαντο, και ιδιαίτερη γνώση της ιστορικής μεγάλης αυτής μουσικής τέχνης. Άκρως ενδιαφέρων κυρίως ο σύγχρονος "αυτοδίδακτος" τρόπος ερμηνείας του των παλαιών εκκλησιαστικών και ιστορικών μελών. (2)

Το 2016 και κατόπιν ασθενείας του τ. Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδα Αστέρη, κλήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο να υπηρετήσει ως Τοποτήρητης Πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού Αγίου Γεωργίου (Σάββατο του Λαζάρου 23 Απριλίου 2016, ). Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στον Εσπερινό της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέου, χειροθετήθηκε Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. (ο πρώτος εκτός Πόλεως που κλήθηκε να αναλάβει τη θέση αυτή) από τα σεπτά χέρια του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Προσόμοιο του Αγίου Ανδρέου
Απο τον Πανυγηρικό Εσπερινό της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέου
στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
(29.11.2016)


Βίντεο και φωτογραφικό υλικό απο την  Τελετή Χειροθεσίας του Άρχοντος Πρωτοψάλτου. Το βίντεο είναι από τον Ο.Φ.Ε.Λ.Π. και οι φωτογραφίες από τον π. Ελευθέριο Κουτσαφτάκη!Χειροθεσία Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.

Προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου

Αντιφώνηση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. 

Πηγές
(1) Φως Φαναρίου
(2) Κέντρο Ερευνών και εκδόσεων

4 σχόλια:

  1. Ο Άρχων ΔΕΝ γεννήθηκε στην Καβάλα αλλά στον Εξαπλάτανο της επαρχίας Αλμωπίας πρώτη ενορία του νέου τότε ιερέα και πατέρα του .Στην Καβάλα απλά ήταν δηλωμένος όπου ήταν και ο τόπος καταγωγής της οικογένειας Νεοχωρίτη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.