Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ργ΄) Η Υπακοή του Β΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο & Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
 
Συνεχίζοντας το νέο κύκλο ερμηνείας στα Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά αναλύουμε αυτή την εβδομάδα την Υπακοή του β' ήχου, η οποία είναι η ακόλουθη:

"Μετὰ τὸ Πάθος πορευθεῖσαι ἐν τῷ μνήματι πρὸς τὸ μυρίσαι τὸ σῶμά σου αἱ γυναῖκες Χριστὲ ὁ Θεός, εἶδον Ἀγγέλους ἐν τῷ τάφῳ καὶ ἐξέστησαν· φωνῆς γὰρ ἤκουον ἐξ αὐτῶν, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος".

Ο Υμνωδός στην ανωτέρω Υπακοή του β' ήχου κάνει λόγο για το ρόλο των Αγίων Μυροφόρων γυναικών στο Πάθος και την Ταφή του Ιησού Χριστού. Αν θέλουμε να δούμε ποιός ήταν ο πραγματικός τους ρόλος δεν έχουμε παρά να σταθούμε στην ευαγγελική διήγηση του κατά Μάρκον ευαγγελίου, σύμφωνα με την οποία: "Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωῒ τς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου" (Μαρκ. 16,1-2).
Περί του μηνύματος των αγγέλων λόγο κάνει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο ΚΔ' Κεφάλαιο του ευαγγελίου του: "Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καὶ τινες σὺν αὐταῖς. Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήτεσιν ἀστραπτούσαις. Ἐμφόβων δὲ γενομένων καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ' ἠγέρθη" (Λκ. 24,1-6).

Το χαρμόσυνο λοιπόν μήνυμα που δέχτηκαν οι Μυροφόρες, όταν μετέβησαν στον Πανάγιο Τάφο του Σωτήρος για να αλείψουν το Σώμα του με μύρα, ήταν οτι ο πολυαγαπημένος τους Διδάσκαλος δεν βρισκόταν πλέον εκεί διότι είχε αναστηθεί αυτεξουσίως ως Θεός παντοδύναμος. Αυτό λοιπόν το μήνυμα κλήθηκαν και αυτές με τη σειρά τους να μεταδώσουν στον κόσμο πως: "ἀνέστη ὁ Κύριος, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.