Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρα΄) Κυριακή της Απόκρεω

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Απόκρεω
Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου Παρουσίας 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μνείαν ποιούμεθα.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Θρηνώ και οδύρομαι...". Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Σαββάτου προ της Απόκρεω. (Ψυχοσάββατο). Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄ Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
β) "Όταν τίθωνται θρόνοι...". Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής της Απόκρεω. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες
γ) "Οίμοι μέλαινα ψυχή...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.
δ) "Επί των ποταμών..." Εκλογή στίχων εκ του Πολυελέου που ψάλλεται την Κυριακή της Απόκρεω. Μέλος Γεωργίου Γέμελου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας μαζί με τον αείμνηστο Γεώργιο Γέμελο.
ε) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη...". Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄Ψαλμό της περιόδου του Τριωδίου. Μέλος Κοσμά Μαδυτινού, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Θάνου.
στ) "Βοηθός καί σκεπαστής...". Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα. 
ζ) "Εννοώ την ημέρα...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Χορωδία της Γ.Ε.Χ.Α Κατερίνης "Βυζαντινοί Μελώδοι" υπό την διεύθυνση του Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερου π. Αθανάσιου Μαρινόπουλου.
η) "Ω ποία ώρα τότε...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
θ) "Προκαθάρωμεν εαυτούς, αδελφοί...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας.
ι) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

"Θρηνώ και οδύρομαι..."
Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Σαββάτου προ της Απόκρεω. (Ψυχοσάββατο)
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης


"Όταν τίθωνται θρόνοι..."
Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής της Απόκρεω
Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες


"Οίμοι μέλαινα ψυχή..."
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής της Απόκρεω
Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Δημήτριος Ιωαννίδης


"Επί των ποταμών..." 
Εκλογή στίχων εκ του Πολυελέου που ψάλλεται την Κυριακή της Απόκρεω. 
Μέλος Γεωργίου Γέμελου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας μαζί με τον αείμνηστο Γεώργιο Γέμελο.


"Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..."
Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄Ψαλμό της περιόδου του Τριωδίου.
Μέλος Κοσμά Μαδυτινού, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
κ. Νεκταρίου Θάνου


"Βοηθός καί σκεπαστής..."
Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω
Ήχος Πλ. β΄ 
Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
Παναγιώτη Καλαμπάκα


"Εννοω την ημέρα..."
Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει η Χορωδία της Γ.Ε.Χ.Α Κατερίνης "Βυζαντινή Μελώδοι" υπό την διεύθυνση 
του Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερου π. Αθανάσιου Μαρινόπουλου.


"Ω ποία ώρα τότε..."
Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος


"Προκαθάρωμεν εαυτούς, αδελφοί..."
Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω
Ήχος Α΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας


Χερουβικός Ύμνος
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.