Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (οα΄) Το Θ' Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο!Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Θ' Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας
Στη σειρά των εωθινών εξαποστειλαρίων ακολουθεί το ένατο εωθινό εξαποστειλάριο, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Συγκεκλεισμένων Δέσποτα, τῶν θυρῶν ὡς εἰσῆλθες, τοὺς Ἀποστόλους ἔπλησας, Πνεύματος παναγίου, εἰρηνικῶς ἐμφυσήσας, οἷς δεσμεῖν τε καὶ λύειν, τὰς ἁμαρτίας εἴρηκας, καὶ ὀκτὼ μεθ' ἡμέρας, τὴν σὴν πλευράν, τῷ Θωμᾷ ὑπέδειξας καὶ τὰς χεῖρας. Μεθ' οὗ βοῶμεν· Κύριος, καὶ Θεὸς σὺ ὑπάρχεις".

Στο ανωτέρω εωθινό Θ' εξαποστειλάριο, το οποίο πηγάζει από την ευαγγελική περικοπή του κατά Ιωάννην ευαγγελίου γνωστή ως "Θ' εωθινό ευαγγέλιο" (Ιωαν.20,19-31), προτρέπει ο ιερός υμνωδός τους ευσεβείς πιστούς να αναφωνήσουν ότι ο Αναστάς Ιησούς είναι ο μόνος Κύριος και αληθινός Θεός, ομολογώντας με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους και διατρανώνοντας παράλληλα την ανάσταση του Κυρίου, όπως ακριβώς έκανε και ο απόστολος Θωμάς.

Στην ευαγγελική περικοπή ο ευαγγελιστής αναφέρει οτι αφού πληροφορήθηκαν οι δέκα μαθητές το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου το ανήγγειλαν και στον Θωμά. Εκείνος όμως δεν μπορούσε έτσι εύκολα να δεχτεί τέτοιο γεγονός και δυσπιστούσε. Έτσι λοιπόν οκτώ ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και ενώ οι έντεκα μαθητές βρίσκονταν μαζεμένοι σε ένα χώρο, δωμάτιο για την ακρίβεια, πέρασε μέσα από την κλειστή πόρτα ο αναστάς Κύριος (η πόρτα δεν άνοιξε αλλά ο αναστάς Κύριος πέρασε μέσα από την ύλη της πόρτας) και παρήγγειλε στο Θωμά να τον ψηλαφήσει ώστε να βεβαιωθεί οτι δεν επρόκειτο για κάποιο φάντασμα αλλά για τον ίδιο τον μέχρι πρότινος σταυρωθέντα και ταφέντα Διδάσκαλό του. Αντιλαμβανόμενος ο θωμάς οτι δεν είχε μπροστά του κάποιο φάντασμα, όπως θα νόμιζε κανείς, αλλά είχε το Διδάσκαλό του αναφώνησε: "Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου" (Ιωαν. 20,28).

Το δίδαγμα λοιπόν είναι απλό. Η ανάσταση του Χριστού δεν είναι κάποια φαντασία ή κάποια ιδέα που αποσκοπεί στην πλάνη αλλά είναι ένα γεγονός αληθινό και πραγματικό που αποσκοπεί να καταδείξει οτι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας βασίζεται σε αυτό το μοναδικό γεγονός οτι ο αναστάς Ιησούς δεν είναι φάντασμα ή ιδέα αλλά ο ίδιος ο Κύριος των πάντων, ο Δημιουργός του κόσμου, ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο σταυρωθείς, παθών και ταφείς Ιησούς, ο νικητής του θανάτου, ο μόνος Ζωοδότης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.