Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ο΄) Το Η΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο. Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα

Το Η' Αναστάσιμο ΕξαποστειλάριοΘεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Συνεχίζοντας την ανάλυση των εωθινών εξαποστειλαρίων φτάνουμε στο όγδοο (Η') κατά σειρά εωθινό εξαποστειλάριο, το οποίο αποτελεί συνέχεια της ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γνωστή ως Η' εωθινό ευαγγέλιο (Ιωαν. 20,11-18) και είναι το ακόλουθο:

"Δύο Ἀγγέλους βλέψασα, ἔνδοθεν τοῦ μνημείου, Μαρία ἐξεπλήττετο, καὶ Χριστὸν ἀγνοοῦσα, ὡς Κηπουρὸν ἐπηρώτα, Κύριε ποῦ τὸ σῶμα, τοῦ Ἰησοῦ μου τέθεικας; κλήσει δὲ τοῦτον γνοῦσα εἶναι αὐτόν, τὸν Σωτῆρα ἤκουσε· Μή μου ἅπτου, πρὸς τὸν Πατέρα ἄπειμι, εἰπὲ τοῖς ἀδελφοῖς μου".

Για μια ακόμα φορά η Ορθόδοξος Εκκλησία θα προβάλει τη γνωστή φράση που περιέχεται στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, τη φράση "μή μου ἄπτου" (Ιωαν. 20,17) την προτροπή ή ακόμα καλύτερα την αποτροπή του Αναστάντος Χριστού προς τη Μαρία τη Μαγδαληνή όταν εκείνη αποπειράθηκε να τον ψηλαφήσει τη στιγμή της συναντήσεώς τους.

Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν ακόμα σε θέση να κατανοήσει πως Εκείνος που έβλεπε μπροστά της δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος. Θεωρούσε πως Εκείνος που συνομιλούσε μαζί της ήταν ο Διδάσκαλός της όπως τον είχε γνωρίσει πριν από το Πάθος και το σταυρικό Του θάνατο. Όμως ο συνδιαλεγόμενος μαζί της δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, ήταν ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο μέχρι πρότινος σταυρωθείς και ταφείς Ιησούς και πλέον ο Αναστάς Ιησούς, απαλλαγμένος από το θάνατο και τη φθορά και έχοντας καινοποιήσει πλήρως την ανθρώπινη φύση αφού νίκησε το θάνατο.

Έτσι λοιπόν ο Αναστάς Ιησούς ο μόνος παντογνώστης και Κύριος των πάντων, αντιλαμβανόμενος τις προθέσεις και τις αντιλήψεις της Μαρίας της Μαγδαληνής την απέτρεψε από την ψηλάφηση που εκείνη επεδίωξε να κάνει λέγοντάς της "μή μου ἄπτου" (Ιωαν. 20,17). Τότε η Μαρία η Μαγδαληνή έτρεψε προς του Μαθητές του Κυρίου να τους αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, όπως την διέταξε Εκείνος: "ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ" (Ιωαν. 20,18).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.