Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξθ΄) Το Z' Εωθινό Εξαποστειλάριο. Από τόν Θεολόγο Θεόδωρο Ρόκα

Το Z' Εωθινό Εξαποστειλάριο


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


"Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον, τῆς Μαρίας εἰπούσης, ἐπὶ τὸν τάφον ἔδραμον, 
Σίμων Πέτρος, καὶ ἄλλος, Μύστης Χριστοῦ, ὃν ἠγάπα, ἔτρεχον δὲ οἱ δύο, καὶ εὗρον τὰ ὀθόνια, ἔνδον κείμενα μόνα, καὶ κεφαλῆς, ἦν δὲ τὸ σουδάριον χωρὶς τούτων· διὸ πάλιν ἡσύχασαν, 
τὸν Χριστὸν ἕως εἶδον".

Το Ζ' κατά σειρά εωθινό εξαποστειλάριο, που έχει ως σημείο αναφοράς την ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, γνωστή ως "Ζ' εωθινό ευαγγέλιο": "Τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. Τρέχει οὖν, καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον, καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν, ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· ᾞραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας, βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια· οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. Ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα· καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε, καὶ ἐπίστευσεν. Οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν Γραφήν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί" (Ιωαν. 20,1-10).

Στην ευαγγελική αυτή περικοπή καθώς και στο Ζ' εωθινό εξαποστειλάριο τονίζεται το γεγονός ότι οι δυο μαθητές του Αναστάντος Κυρίου, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, μόλις άκουσαν την Μαρία τη Μαγδαληνή να τους λέει οτι ανέστη ο Κύριος έτρεξαν προ το μνημείο για να διαπιστώσουν αν όντως αυτά που τους έλεγε η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν αληθινά ή αποκυήματα της φαντασίας της. Έτσι λοιπόν έσπευσαν προς το μνημείο και διαπίστωσαν πως ο Κύριος και Διδάσκαλός τους είχε αναστηθεί και πως το μνημείο ήταν άδειο εντελώς. Τα δε εντάφια σπάργανα ήταν πεταμένα κάτω. Τότε λοιπόν και οι δυο μαθητές πίστεψαν πως ο Κύριος όντως ανέστη.

Τότε λοιπόν αφού είδαν με τα μάτια τους το κενό μνημείο αναθάρρησαν και ήρθαν στο μυαλό τους όσα είχαν προφητεύσει οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και είχαν γραφτεί στις Γραφές ότι ο Υιός του Ανθρώπου πρόκειται να πάθει και να αναστηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.