Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξγ΄) Μέλη Μαθηματαρίου, (Εις την εορτήν του Ακαθίστου Ύμνου) (5)

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μαθηματαρίου
α)Εις την εορτή του Ακαθίστου Ύμνου
β) Εις κάθε εορτήν τής Θεοτόκου


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ξένον τόκον...": Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Οίκος της Θεοτόκου είς τον Ακάθιστον Ύμνον. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Παπαγεωργίου.
β) "Άπας γηγενής...": Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται σε κάθε εορτήν της Θεοτόκου. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
γ) "Ρόδον το Αμάραντον...": Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις την ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Βασίλειου Βασιλείου.

Σημειώσεις:

α) Οι παραπάνω ηχογραφήσεις των μαθημάτων προέρχονται από το έργο «Μαθηματάριον: Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, Αθήναι 2017», σε επιμέλεια και συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, και υπάρχει δημοσιευμένη ΕΔΩ.

β) Τόσο η εικόνα του εξωφύλλου, που υπάρχει στην αρχή του βίντεο, όσο και το μουσικό κείμενο του μαθήματος προέρχονται από την επανέκδοση του γ΄ τόμου της Πανδέκτης (Κωνσταντινούπολη, 1851), η οποία έγινε με την επιμέλεια του κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου στο πλαίσιο του ως άνω ψαλτικομουσικολογικού έργου και έλαβε τον τίτλο «Μαθηματάριον, ήτοι ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας. Ακριβής μετατύπωσις της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήναι 2017». Ευχαριστούμε θερμώς τον κ. Κωνσταντίνο Σκαρμούτσο για την χορήγηση της άδειας να δημοσιεύσουμε το παραπάνω υλικό (εξώφυλλο, μουσικό κείμενο, ηχογράφηση) με την μορφή μαγνητοσκοπίου καθώς και τον κ. Στυλιανό Κοντακιώτη για την προσωπική του ηχογράφηση.

 "Ξένον τόκον..."
 Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Οίκος της Θεοτόκου είς τον Ακάθιστον Ύμνον. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Δημήτριος Παπαγεωργίου.


"Άπας γηγενής..." 
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται σε κάθε εορτήν της Θεοτόκου. 
Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου  
Στυλιανός Κοντακιώτης.


"Ρόδον το Αμάραντον..." 
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις την ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου. 
Μέλος Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός, Ήχος Τέταρτος Άγια. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Εργαστήρι εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης 
υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Βασίλειου Βασιλείου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.