Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (ογ΄) Μέλη Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής 

Μέλη Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄ Εωθινό ΙΑ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
Εσπερινού
α) "Κύριε εκέκραξα....", "Κατευθυνθήτω...". Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν οι χοροί Ψαλτών του Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Αιόλου υπό την διεύθυσνη του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Λυκούργου Αγγελοπούλου & του Λαμπαδαρίου κ. Ιωάννου Τσιτσιοπούλου.
β) "Παρήλθεν η σκιά...". Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Πέττα.
Όρθρου
γ) "Πάσα πνοή...". Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της του Χριστού Εκκλησίας κ. Γεώργιος Γρηγοριάδης.
δ) "Φανερών εαυτόν...". Εωθινό Δοξαστικό. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Δημήτριος Σουρλαντζής.
ε) Αργή Δοξολογία. Μέλος Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψαλτής του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης και ο Λαμπαδάριος του Ναού κ. Μιχαήλ Γιαννίτσης.
Θείας Λειτουργίας
στ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Ξένου Κορώνη, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ζ) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης
η) "Άξιον εστίν...". Μέλος Μελετίου Σισανίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.

α) "Κύριε εκέκραξα....", "Κατευθυνθήτω..."
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄
Ψάλλουν οι χοροί Ψαλτών του Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Αιόλου υπό την διεύθυσνη
του αειμνήστου Άρχοντος  Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως 
Λυκούργου Αγγελοπούλου & του Λαμπαδαρίου κ. Ιωάννου Τσιτσιοπούλου.


β) "Παρήλθεν η σκιά..."
Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄
Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
κ. Αθανασίου Πέττα.


γ) "Πάσα πνοή..."
Μέλος Ιωάννου πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της του Χριστού Εκκλησίας 
κ. Γεώργιος Γρηγοριάδης


δ) "Φανερών εαυτόν..."
Εωθινό Δοξαστικό
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Δημήτριος Σουρλαντζής


ε) Αργή Δοξολογία
Μέλος Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψαλτής του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου
 κ. Στυλιανός Κοντακιώτης και ο Λαμπαδάριος του Ναού κ. Μιχαήλ Γιαννίτσης.


στ) Δύναμις Τρισαγίου
Μέλος Ξένου Κορώνη, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης


ζ) Χερουβικός Ύμνος
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης


η) "Άξιον εστίν..."
Μέλος Μελετίου Σισανίου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου
κ. Στυλιανός Κοντακιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.