Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (Ϟγ΄) Κυριακή των Χριστουγέννων!

Μελίσματα Ψαλτικής 

Κυριακή των Χριστουγέννων!


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ", Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παναγιωτίδου 
β) "Αυγούστου Μοναρχήσαντος". Δοξαστικό Εσπερινού εορτής των Χριστουγέννων, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο  Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Τα σύμπαντα σήμερον...", "Δόξα εν υψίστοις Θεώ...". Πεντηκοστάρια εορτής Χριστουγέννων, Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Β΄ και Πλ. β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών της Έσσης Γερμανίας υπό την διεύθυνση Άρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Μιχαήλ Καλαϊτζή.
δ) Κανόνας Χριστουγέννων. Α΄ Ωδή Πεζού και Ιαμβικού Κανόνος εορτής Χριστουγέννων,Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός " της Ι.Μ. Λεμεσού.
ε) Καταβασίες Χριστουγέννων. Διπλές Καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων, Ήχος Α . Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.  Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης 
στ) Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής. Τα μεγαλυνάρια της Θ΄ Ωδής της εορτής των Χριστουγέννων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός " της Ι.Μ. Λεμεσού.
ζ) "Ότε καιρός...". Δοξαστικό των Αίνων εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.
η) "Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου...". Και νυν των Αίνων των Χριστουγέννων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου. Ήχος Β'. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Δομέστικοι Δράμας" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψαλτου Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ.
θ) Αργή Δοξολογία. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός.
ι΄) Δύναμις Όσοι εις Χριστόν. Αντί του Τρισαγίου ύμνου κατά τις Δεσποτικές εορτές. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ια΄)Μεγάλυνον ψυχή μου, Μυστήριον ξένον. Αντί του Άξιον Εστίν κατά την εορτή των Χριστουγέννων. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
ιγ΄)"Λύτρωσιν απέστειλε...". Κοινωνικό της εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.

"Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ"
Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄
Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Πρωτοψάλτου
Αθανασίου Παναγιωτίδου

 

"Αυγούστου Μοναρχήσαντος"
Δοξαστικό Εσπερινού εορτής των Χριστουγέννων
Ήχος Β΄
Ψάλλει ο  Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
(Για να το ακούσετε πατήστε πάνω στον τίτλο για να μεταβείτε στο YouTube)


"Τα σύμπαντα σήμερον...", "Δόξα εν υψίστοις Θεώ..."
Πεντηκοστάρια εορτής Χριστουγέννων
Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Β΄ και Πλ. β΄.
Ψάλλει Χορός Ψαλτών της Έσσης Γερμανίας υπό την διεύθυνση Άρχοντος Πρωτοψάλτου
κ. Μιχαήλ ΚαλαϊτζήΚανόνας Χριστουγέννων
Α΄ Ωδή Πεζού και Ιαμβικού Κανόνος εορτής Χριστουγέννων
Ήχος Α΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός " της Ι.Μ. Λεμεσού


Καταβασίες Χριστουγέννων
Διπλές Καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων Ήχος Α 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.  Λεωνίδας Αστέρης
και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης


Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής
Τα μεγαλυνάρια της Θ΄ Ωδής της εορτής των Χριστουγέννων
Ήχος Α΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός " της Ι.Μ. Λεμεσού.


"Ότε καιρός..."
Δοξαστικό των Αίνων εορτής των Χριστουγέννων
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου 
κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.


"Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου...". 
Και νυν των Αίνων των Χριστουγέννων.
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου. Ήχος Β'.
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Δομέστικοι Δράμας" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψαλτου Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ.Αργή Δοξολογία
Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός


Δύναμις "Όσοι εις Χριστόν..."
Αντί του τρισαγίου ύμνου κατά τις δεσποτικές εορτές
Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης


Μεγάλυνον ψυχή μου, Μυστήριον ξένον
Αντί του Άξιον Εστίν κατά την εορτή των Χριστουγέννων
Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.


"Λύτρωσιν απέστειλε..."
Κοινωνικό της εορτής των Χριστουγέννων
Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος α΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών
Σπυρίδων Περιστέρης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.