Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

Παρουσίαση καταλογογραφικών έργων Γρηγορίου Στάθη

Τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰανουαρίου 2017 ~ ὥρα 18:30 ~ στὸν πολυχῶρο τοῦ Συλλόγου Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς, Μουσικὴ Βιβλιοθήκη – Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν θὰ γίνει ἡ παρουσίαση τῶν δύο μεγάλων καταλογογραφικῶν ἔργων τοῦ Γρηγοριου Σταθη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐκδόθηκαν πρόσφατα ἀπ’ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας:

- ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ~ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, τόμος Δ΄ [Μονὴ Ἰβήρων] (σελ. 1040), Ἀθήνα (Ὀκτώβριος) 2015.

- ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, τόμος Α΄ Τὰ Προλεγόμενα (σελ. 480) καὶ τόμος Β΄ Ὁ Κατάλογος (σελ. 496), Ἀθήνα (Ὀκτώβριος) 2016.

Τὴν παρουσίαση τῶν Ὁμιλητῶν θὰ κάνει ὁ κ. Γρηγόριος Ἀναστασίου, διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας - ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας.
Τὰ ἔργα θὰ παρουσιάσουν•
• ὁ κ. Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ
• ὁ κ. Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης, Καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὁ συγγραφεὺς - καταλογογράφος 
• κ. Γρηγόριος Στάθης θὰ ἔχει τὸν ἀκροτελεύτιο λόγο καὶ τὴν ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν.

Στήν παρουσίαση θὰ ψάλει ὁ Χορὸς Ψαλτῶν “Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης” μὲ διδάσκαλο καὶ χοράρχη τὸν κ. Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη, Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Αἰγάλεω:
• Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, ἦχος β΄ νεανες, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου († 23 Δεκεμβρίου 1821), ὡς χαριστήριο μνημόσυνο στὴν ἀγήρω μνήμη τῶν Τριῶν Ἐξηγητῶν Διδασκάλων τῆς Νέας Μεθόδου, Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων - Γρηγορίου Πρωτοψάλτου - Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, καὶ πάντων τῶν μελοποιῶν, βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν, τῶν ὁποίων τὰ παντοῖα μελοποιήματα ἐξήγησαν στὰ Πρωτόγραφά τους.
• Δόξα, Ταῖς τῶν ἀποστόλων - Καὶ νῦν, Ταῖς τῆς θεοτόκου - Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἀναστάσιμα Πεντηκοστάρια ἦχος β΄ νεανες, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ἡ εὐχαριστήρια κατακλείδα τοῦ ἔργου ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΑ.
• Ἄξιόν ἐστιν, Μεγαλυνάριον ἦχος δ΄ αγια, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ἡ εὐχαριστήρια κατακλείδα τοῦ Δ΄ τόμου τοῦ Καταλόγου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.