Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (Ϟστ΄) Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά
Ήχος Πλ. β΄ Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...". Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο  Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) "Τις μη μακαρίσει σε..." Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Ανδρέα Λανάρα.
γ) "Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ...", "Πύλας συντρίψας χαλκᾶς...", "Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ...". Απόστιχα Αναστάσιμα της Οκτωήχου. Μέλος σύντομο στιχηραρικό Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός.
δ) "Ως επ' εσχάτων των χρόνων...". Εωθινό Θ΄ Ήχος Πλ. α΄.Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.
ε) Αργή Δοξολογία. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
στ) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ζ) "Άξιον Εστίν...". Μικρό μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Γέμελος ο Χίος.

α) "Κύριε εκέκραξα..."
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο  Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


β) "Τις μη μακαρίσει σε..." 
Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου 
κ. Ανδρέα Λανάρα.


γ) "Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ...", "Πύλας συντρίψας χαλκᾶς...",
 "Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ...". 
Απόστιχα Αναστάσιμα της Οκτωήχου. 
Μέλος σύντομο στιχηραρικό Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός.


δ) "Ως επ' εσχάτων των χρόνων..."
Εωθινό Θ΄ Ήχος Πλ. α΄.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του ΠανίερουΝαού Ευαγγελιστρίας Τήνου 
κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.


ε) Αργή Δοξολογία. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.


στ) Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.


ζ) "Άξιον Εστίν...". 
Μικρό μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Γέμελος ο Χίος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.