Σάββατο 15 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρθ΄) Κυριακή του Πάσχα!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Πάσχα!

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την σήμερον μυστικώς...": Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου (Α΄ Ανάστασις). Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
β) "Τον Κύριον υμνείτε...": Ύμνος των τριών παίδων. Ψάλλεται μετά τα Αναγνώσματα στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστασις).  Ήχος Α΄. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.
γ) "Ανάστα ο Θεός..." Αντί Αλληλουιαρίου μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστασις). Ήχος Βαρύς. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
δ) "Σιγησάτω πάσα σάρξ...": Αντί του Χερουβικού Ύμνου στην Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου το Μ. Σάββατο το πρωί (Α΄Αναστασις). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ε) "Ιδού σκοτία και πρωί...": Εωθινό Ζ΄. Ψάλλεται προ του "Δεύτε λάβετε φώς" το βράδυ της Αναστάσεως. Μέλος Θεμιστοκλέους Γεωργιάδου. Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν: ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας Αθανάσιος Παπαθανασίου.
στ) "Δεύτε λάβετε φως..." Ύμνος κατά την διανομή του Αγίου Φωτός προ της τελετής της Αναστάσεως. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.
ζ) "Χριστός Ανέστη" : Απολυτίκιο της Αναστάσεως. Ήχος Πλ. α΄. Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.
η) Καταβασίες του Πάσχα και Θ΄ Ωδή.: Οι Ειρμοί του Κανόνος της Αναστάσεως και η Θ' Ωδή του Κανόνος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής", υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παΐβανά.
θ) Στιχηρά του Πάσχα. Τα Στιχηρά της περιόδου του Πάσχα. Μέλος Γρηγορίου Στάθη, Ήχος Πλ. α΄. Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.
ι) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Πάσχα. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, υπό την διεύθυνση του Αιδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Λυμπουρίδη.
ια') "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου..." Ο Ειρμός της Θ' Ωδής του Κανόνος της Αναστάσεως. Μέλος αργό ειρμολογικό. Ήχος α'. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης.
ιβ΄) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε...": Κοινωνικό της περιόδου του Πάσχα. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος Γιαννακάκης.

α) "Την σήμερον μυστικώς..."
Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου (Α΄ Ανάστασις). 
Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.


β) "Τον Κύριον υμνείτε..."
Ύμνος των τριών παίδων. 
Ψάλλεται μετά τα Αναγνώσματα στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστασις).  Ήχος Α΄. 
Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.γ) "Ανάστα ο Θεός..." 
Αντί Αλληλουιαρίου μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστασις)
Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου 
Ανδρέα Λανάρα.δ) "Σιγησάτω πάσα σάρξ..."
Αντί του Χερουβικού Ύμνου στην Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου το Μ. Σάββατο το πρωί (Α΄Αναστασις)
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.ε) "Ιδού σκοτία και πρωί..."
Εωθινό Ζ΄. Ψάλλεται προ του "Δεύτε λάβετε φώς" το βράδυ της Αναστάσεως. 
Μέλος Θεμιστοκλέους Γεωργιάδου. Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλουν: ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας 
Αθανάσιος Παπαθανασίου.στ) "Δεύτε λάβετε φως..." 
Ύμνος κατά την διανομή του Αγίου Φωτός προ της τελετής της Αναστάσεως. 
Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.ζ) "Χριστός Ανέστη"
Απολυτίκιο της Αναστάσεως. Ήχος Πλ. α΄. 
Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.η) Καταβασίες του Πάσχα και Θ΄ Ωδή: 
Οι Ειρμοί του Κανόνος της Αναστάσεως και η Θ' Ωδή του Κανόνος. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής", υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παΐβανά.


θ) Στιχηρά του Πάσχα. 
Τα Στιχηρά της περιόδου του Πάσχα. 
Μέλος Γρηγορίου Στάθη, Ήχος Πλ. α΄. 
Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.


ι) "Αναστάσεως ημέρα..." 
Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Πάσχα. 
Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, υπό την διεύθυνση του Αιδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Λυμπουρίδη.
ια') "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου..." 
Ο Ειρμός της Θ' Ωδής του Κανόνος της Αναστάσεως. 
Μέλος αργό ειρμολογικό. Ήχος α'. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων 
Κωνσταντίνος Μπιλάλης.ιβ΄) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε..."
Κοινωνικό της περιόδου του Πάσχα. 
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος α΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Φώτιος Γιαννακάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.