Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρια΄) Κυριακή των Μυροφόρων!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Μυροφόρων

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Αι Μυροφόροι ορθριαι γενόμεναι..." Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.
β) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Γεωργίου Κακουλίδου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης.
γ) "Αναστήτω ο Θεός. Πάσχα ιερόν..." Στιχηρόν του Πάσχα που ψάλλεται στα απόστιχα και στους αίνους των Κυριακών της Αναστασίμου περιόδου.. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστους Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.
δ) "Σε τον αναβαλλόμενον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Νικολάου Σμύρνης, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο μακαριστός γέρων Θωμάς της μοναστικής αδελφότητος των Θωμάδων Αγίου Όρους.
ε) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." Στιχηρό του Πάσχα που ψάλλεται στα απόστιχα και στους αίνους των Κυριακών της Αναστασίμου περιόδου.. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαΐδανόγλου.
στ) "Μετά μύρων προσελθούσαις..." Εωθινό Β΄ που ψάλλεται ως δοξαστικό των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ζ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Ιωάννου Παλάση. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο ΄Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος και Γρηγοριάτες Πατέρες.
η) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄. ο ΄Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Παπαγεωργίου.
θ) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης", υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.


α) "Αι Μυροφόροι ορθριαι γενόμεναι..." 
Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.


β) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." 
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Γεωργίου Κακουλίδου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης.


γ) "Αναστήτω ο Θεός. Πάσχα ιερόν..." 
Στιχηρόν του Πάσχα που ψάλλεται στα απόστιχα και στους αίνους των Κυριακών της Αναστασίμου περιόδου. Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστους Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Λυκούργου Αγγελόπουλου.


δ) "Σε τον αναβαλλόμενον..." 
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Νικολάου Σμύρνης, Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει ο μακαριστός γέρων Θωμάς της μοναστικής αδελφότητος των Θωμάδων Αγίου Όρους.


ε) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." 
Στιχηρό του Πάσχα που ψάλλεται στα απόστιχα και στους αίνους των Κυριακών της Αναστασίμου περιόδου. Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαΐδανόγλου.


στ) "Μετά μύρων προσελθούσαις..." 
Εωθινό Β΄ που ψάλλεται ως δοξαστικό των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. 
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.ζ) Δύναμις Τρισαγίου. 
Μέλος Ιωάννου Παλάση. Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο ΄Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Χαρίλαος Ταλιαδώρος και Γρηγοριάτες Πατέρες.η) Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Αργό Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο ΄Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Δημήτριος Παπαγεωργίου.


θ) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..." 
Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος α΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης", υπό την διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.