Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρη΄) Μέλη της Αγίας & Μεγάλης Εβδομάδος!

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Προ εξ ημερών του Πάσχα". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Πλ. β΄ . Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) Ἀλληλουιάριο Νυμφίου. Μέλος αργόν Αρχαίον Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
γ) "Αλληλούια, "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...". Το μετά τον Εξάψαλμο των τριών πρώτων ημερών της Μεγ. Εβδομάδος ψαλλόμενο τροπάριο σε μέλος αργό (Αρχαίο) και σύντομο. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Πατρών Δημήτριος Γαλάνης.
δ) "Ερχόμενος ο Κύριος...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας. Ήχος Πρώτος. Ψάλλουν: ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας Αθανάσιος Παπαθανασίου.
ε) "Εν ταις λαμπρότησι...". Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων Αγίας και Μεγάλης Τρίτης. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Βασίλειος Κατσιφής.
στ) "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις...". Το Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης. Μέλος σύντομο Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου, υπό της διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
ζ) "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...". Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενο τροπάριο των Όρθρων Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής. Μέλος Αργό. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέττας.
η) "Μυσταγωγων σου Κύριε...". Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
θ) "Γέννημα εχιδνών...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.
ι) "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...". Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενο τροπάριο των Όρθρων Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής. Μέλος Σύντομο. Ήχος Πλ. δ΄ Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.
ια) "Εξέδυσάν με..."Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σκιαδάς.
ιβ) "Ήδη βάπτεται κάλαμος...". Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής Μέλος Ιακώβου Ναυπλιώτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Ιάκωβος Ναυπλιώτης ο Νάξιος
ιγ) "Σε τον αναβαλλόμενον...". Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ιδ) "Αναστάσιμα Ευλογητάρια..." Εκλογή εκ των Αναστάσιμων Ευλογηταρίων. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης, υπό την διεύθυνση του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΨΑΛΤΕΣ
ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

                                                                                                                         ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ 
"ΝΑΞΙΟΙ ΜΕΛΙΣΤΕΣ"
"Προ εξ ημερών του Πάσχα"
Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Βαΐων! Ήχος Πλ. β΄ 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


Ἀλληλουιάριο Νυμφίου 
Μέλος αργόν Αρχαίον Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.


"Αλληλούια, "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται..."
Το μετά τον Εξάψαλμο των τριών πρώτων ημερών της Μεγ. Εβδομάδος ψαλλόμενο τροπάριο σε μέλος αργό (Αρχαίο) και σύντομο. Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Πατρών Δημήτριος Γαλάνης.


"Ερχόμενος ο Κύριος..."
Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας. 
Ήχος Πρώτος.
Ψάλλουν: ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων 
Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας Αθανάσιος Παπαθανασίου.


"Εν ταις λαμπρότησι..."
Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων Αγίας και Μεγάλης Τρίτης.
Ήχος Πρώτος
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Βασίλειος Κατσιφής.


"Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις..."
Το Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης.
Μέλος σύντομο Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου, υπό της διεύθυνση του Πρωτοψάλτου 
Ανδρέα Λανάρα.


"Ότε οι ένδοξοι μαθηταί..."
Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενο τροπάριο των Όρθρων Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής.
Μέλος Αργό. Ήχος Πλ. δ΄ 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέττας


"Μυσταγωγών σου Κύριε..."
Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου. Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου
Στυλιανός Κοντακιώτης.


"Γέννημα εχιδνών..."
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. 
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.


"Ότε οι ένδοξοι μαθηταί..."
Το μετά τον Εξάψαλμο ψαλλόμενο τροπάριο των Όρθρων Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής.
Μέλος Σύντομο. Ήχος Πλ. δ΄ 
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του αείμνηστου 
Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Λυκούργου Αγγελόπουλου.


"Εξέδυσάν με..."
Δοξαστικό των Αίνων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής
Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σκιαδάς.


"Ήδη βάπτεται κάλαμος..."
Και νυν των Αποστίχων Όρθρου Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής
Μέλος Ιακώβου Ναυπλιώτου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. 
Ιάκωβος Ναυπλιώτης ο Νάξιος


"Σε τον αναβαλλόμενον..."
Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής
Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.


"Αναστάσιμα Ευλογητάρια..."
Εκλογή εκ των Αναστάσιμων Ευλογηταρίων.
Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλουν οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης, υπό την διεύθυνση του Καθηγητού 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Αχιλλέα Χαλδαιάκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.