Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρζ΄) Σάββατο Ακαθίστου Ύμνου, Κυριακή Ε΄των Νηστειών

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη του Ακαθίστου Ύμνου
&
Ε΄ Κυριακής των Νηστειών
Ήχος Πλ. δ΄ Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 
ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, 
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. 


Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, 
διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
Μέλη Σαββάτου Ακαθίστου Ύμνου
α) "Το προσταχθέν μυστικώς...". Το Απολυτίκιο του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Αργόν, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Αθανάσιος Βουγιουκλής.

β) "Τη Υπερμάχω...". Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Αργό, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
γ) "Χαίρε νύμφη ανύμφευτε...",  "Αλληλούια...". Τα ακροτελεύτια των Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου κατά την Καλυμνιακή παράδοση. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
δ) "Την ωραιότητα της Παρθενίας σου...". Θεομητορικός Ύμνος. Ήχος Τρίτος. Ψάλλει o τ. Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
ε) "Γλώσσαν ην ουκ έγνω...". Δοξαστικό των αίνων του Σαββάτου της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (1730-1777), Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.

Μέλη Ε΄ Κυριακής των Νηστειών

στ) "Εθαυματούργησε Χριστέ...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
ζ) "Ουκ έστιν η βασιλεία...". Δοξαστικό των Αίνων της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος α΄.Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
η) "Έδωκας κληρονομίαν...". Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

θ) "Θαυμαστή του Σωτήρος...". Στιχηρό ιδιόμελο των Αποστίχων του Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ε΄ Κυριακή των Νηστειών). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης."Το προσταχθέν μυστικώς..."
Το Κοντάκιο του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου.
Μέλος Αργόν, Ήχος Πλ. δ΄ 
Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Αθανάσιος Βουγιουκλής


"Τη Υπερμάχω..."
Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου
Μέλος Αργό, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Άρχων πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος


"Χαίρε νύμφη ανύμφευτε...",  "Αλληλούια..."
Τα ακροτελεύτια των Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου κατά την Καλυμνιακή παράδοση.
Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου


"Την ωραιότητα της Παρθενίας σου..."
Θεομητορικός Ύμνος
 Ήχος Τρίτος
Ψάλλει o τ. Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού 
Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω Δημοσθένης Παϊκόπουλος


"Γλώσσαν ην ουκ έγνω..."
Δοξαστικό των αίνων του Σαββάτου της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών.
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (1730-1777), Ήχος Δ΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου
Στυλιανός Κοντακιώτης


"Εθαυματούργησε Χριστέ..."
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Ε΄ Εβδομάδος των Νηστειών
Ήχος Δ΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας


"Ουκ έστιν η βασιλεία..."
Δοξαστικό των Αίνων της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος α΄
Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες


"Έδωκας κληρονομίαν..."
Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής.
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


"Θαυμαστή του Σωτήρος..."
Στιχηρό ιδιόμελο των Αποστίχων του Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού 
(Ε΄ Κυριακή των Νηστειών)
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος α΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Δημήτριος Ιωαννίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.