Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριδ΄) Κυριακή του Τυφλού, Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Τυφλού
Αγίων ενδόξων, θεοστέπτων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν ἑορτάζομεν, 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.


Τῇ ΚΑ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων καὶ ἰσαποστόλων, 
μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πλουσίων δωρεών...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
β)"Κύριε παράγων εν τη οδώ...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής του τυφλού. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.
γ) "Σέλας φαεινότατον...". Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου Δημήτριος Παπάνης.
δ) "Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.
ε) "Τω σωτήρι Θεώ...". Εκλογή Ειρμών από τις Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
στ) "Θ΄ Ωδή του Πάσχα...". Τα μεγαλυνάρια της Θ' Ωδής της Κυριακής του Πάσχα. Ήχος Α΄. Ψάλλουν ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης και ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ζ) "Ο των ανάκτων άναξ...". Δοξαστικό των Αίνων Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Βυζαντινές Φωνές" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου.
η) "Τις λαλήσει τας δυναστείας σου...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Γε, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
θ) Χερουβικος Υμνος. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου συντμηθέν υπό Αβραάμ Ευθυμιάδη. Ηχος Πλ. α'. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ι) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου...". Αντί του "Άξιον εστίν..." την Κυριακή του τυφλού. Μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα Αμπελοκήπων Δημήτριος Κατσικλής.
"Πλουσίων δωρεών..."
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.


"Κύριε παράγων εν τη οδώ..."
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής του Τυφλού
Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.


"Σέλας φαεινότατον..."
Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου
Δημήτριος Παπάνης.


 "Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ..."
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής του Τυφλού
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄.
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.


"Τω σωτήρι Θεώ..."
Εκλογή Ειρμών από τις Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού
Ήχος Πλ. α΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών
Σπυρίδων Περιστέρης


"Θ΄ Ωδή του Πάσχα..."
Τα μεγαλυνάρια της Θ' Ωδής της Κυριακής του Πάσχα!
Ήχος Α΄ 
Ψάλλουν ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης 
και ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


"Ο των ανάκτων άναξ..."
Δοξαστικό των Αίνων Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Βυζαντινές Φωνές" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου.


"Τις λαλήσει τας δυναστείας σου..."
Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Τυφλού
Μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. 
Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.


θ) Χερουβικος Υμνος. 
Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου συντμηθέν υπό Αβραάμ Ευθυμιάδη. Ηχος Πλ. α'. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.


"Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..."
Αντί του Άξιον εστιν την Κυριακή του Τυφλού
Μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού O.A.N.A. Αγίου Σάββα Αμπελοκήπων
Δημήτριος Κατσικλής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.