Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

4η Διάλεξις & Πρόγραμμα υπολοίπων διαλέξεων του Σεμιναρίου Εκκλησιαστικού Τυπικού «Νεώτερες εξελίξεις στο λειτουργικό Τυπικό»

᾿Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

῾Η 4η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)

— τὴν Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέματα·


α) «῾Η προσφορὰ τοῦ Γ. Μπεκατώρου στὸ τυπικό», καὶ
β) «Τάξις ἱερῶν ἀκολουθιῶν» 1951-1993 (παρουσίασις).


Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό.

῞Οποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες, ἀσφαλῶς θὰ ὠφεληθῇ πολύ.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

Πρόγραμμα ὑπολοίπων διαλέξεων

5) ᾿Οκτώβριος 2018, «Προσθῆκες ἀκολουθιῶν στὰ μηναῖα καὶ προβλήματα τυπικοῦ».

6) Νοέμβριος 2018, «Οἱ ἀκολουθίες τῆς 25ης νοεμβρίου καὶ τῆς 4ης δεκεμβρίου — τυπικολογικὴ θεώρησις».

7) Δεκέμβριος 2018, «Νεώτεροι συντάκτες τυπικῶν».

8) ᾿Ιανουάριος 2019, «Τὸ Σύστημα Τυπικοῦ τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαγιάννη».

9) Φεβρουάριος 2019, «᾿Ετήσια τυπικὰ ἐπισήμων ᾿Εκκλησιῶν».

10) Μάρτιος 2019, «῾Η ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ – ἀνάπτυξι τῆς ἑορτῆς καὶ μεταβολὲς τοῦ τυπικοῦ».

11) ᾿Απρίλιος 2019, «Νεώτερα ἰδιωτικὰ τυπικά».

12) Μάιος 2019, «Δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Τυπικοῦ σήμερα».

῾Ο παραπάνω πίνακας εἶναι ἐνδεικτικὸς καὶ ὄχι ὁριστικός, καθὼς ἡ θεμα­τολογία καὶ ἡ σειρὰ τῶν διαλέξεων ὑπόκεινται σὲ πιθανὲς μεταβολὲς καὶ βελτι­ώσεις. Οἱ τελικὲς λεπτομέρειες ἀνακοινώνονται ἐγκαίρως γιὰ κάθε διάλεξι χωριστά (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβο­λῆς» http://www.symbole.gr/forum/).

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
— ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι 

Μὲ ἐκτίμησιν
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος
πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.