Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρστ΄) Ευαγγελισμού της Θεοτόκου & Δ΄ Κυριακής των Νηστειών

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της 
Δ΄ Κυριακής των Νηστειών

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ποιοῦμεν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος. 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
Μέλη της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
α) "Απεστάλη εξ ουρανού...": Δοξαστικό των στιχηρών της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Σωκράτους Παπαδόπουλου, Ήχος Πλ. β΄. Ψαλλει το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου.

β) "Τω έκτω μηνί", "Γλώσσαν ην ουκ έγνω", «Ιδού η ανάκλησις». Στιχηρά ιδιόμελα των Αποστίχων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού. Ήχος Δ΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
γ) Σήμερον χαράς ευαγγέλια..." Δοξαστικό των Αποστίχων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός"  υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Πρωτοψάλτου Αντωνίου Μπελούση.

δ) "Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ...": Δοξαστικό της λιτής και εις τον Ν΄ Ψαλμό της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
ε) "Το απ αιώνος μυστήριον...": Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Β΄ Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες (25.03.2004). Το μουσικό κείμενο το βρίσκετε ΕΔΩ
Μέλη της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών
στ) "Όσιε Πάτερ της φωνής του Ευαγγελίου...". Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Γεωργίου Κακουλίδη, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης.
ζ) "Τον επί γης Άγγελον..." Δοξαστικό των Αποστίχων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Κυριάκου Αργυρόπουλου, Ήχος Β΄. Ψάλλει η Χορός Ψαλτών του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Ι.Μ. Δημητριάδος "Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης".

η) "Πάτερ Ιωάννη Όσιε, διαπαντός αληθώς", "Πάτερ Ιωάννη ένδοξε, ταις των δακρύων πηγαίς," Προσόμοια των στιχηρών του Εσπερινού και των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών.Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
θ) "Δεύτε εργασώμεθα..." Δοξαστικό των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
ια) "Μη αποστρέψῃς το πρόσωπόν σου...." Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης άνω Ιλισίων Γρηγόριος Αναστασίου.
ιβ΄)  τον αμπελώνα φυτεύσας...": Το α΄στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ια΄) "Λησταίς λογισμοίς..." :  Το β΄ στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Παναγιώτης Τσινάρας.

α) "Απεστάλη εξ ουρανού..." 
Δοξαστικό των στιχηρών της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Μέλος Σωκράτους Παπαδόπουλου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψαλλει το Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου.


β) "Τω έκτω μηνί", "Γλώσσαν ην ουκ έγνω", «Ιδού η ανάκλησις». 
Στιχηρά ιδιόμελα των Αποστίχων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού. Ήχος Δ΄. 
Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.


γ) Σήμερον χαράς ευαγγέλια..." 
Δοξαστικό των Αποστίχων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Ήχος Δ΄. 
Ψάλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός"  υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Πρωτοψάλτου 
Αντωνίου Μπελούση.


δ) "Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ..." 
Δοξαστικό της λιτής και "Εις το ελέησον με ο Θεός..." του Ν΄ Ψαλμού της Θεομητορικής εορτής 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.


ε) "Το απ αιώνος μυστήριον..."
Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Β΄ Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες (25.03.2004)
Το μουσικό κείμενο το βρίσκετε ΕΔΩ


στ) σιε Πάτερ της φωνής του Ευαγγελίου..."
Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. 
Μέλος Γεωργίου Κακουλίδη, Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Κακουλίδης.


ζ) "Τον επί γης Άγγελον..."
 Δοξαστικό των Αποστίχων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. 
Μέλος Κυριάκου Αργυρόπουλου, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει η Χορός Ψαλτών του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Ι.Μ. Δημητριάδος 
"Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης"


η) "Πάτερ Ιωάννη Όσιε, διαπαντός αληθώς", 
"Πάτερ Ιωάννη ένδοξε, ταις των δακρύων πηγαίς," 
Προσόμοια των στιχηρών του Εσπερινού και των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών.Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος


θ) "Δεύτε εργασώμεθα..." 
Δοξαστικό των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.


ι) "Μη αποστρέψῃς το πρόσωπόν σου...." 
Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας και Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης άνω Ιλισίων Γρηγόριος Αναστασίου.ια΄)  τον αμπελώνα φυτεύσας..."
Το α΄στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Βαρύς 
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας 
Ματθαίος Τσαμκιράνης.ιβ΄) "Λησταίς λογισμοίς..." 
Το β΄ στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Παναγιώτης Τσινάρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.