Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ργ΄) Κυριακή της Ορθοδοξίας!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Ήχος Δ΄, Εωθινό Δ΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, νάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως 
τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, 
ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Η Χάρις επέλαμψε της αληθείας...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Α΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
β) "Οι εξ ασεβείας, εις ευσέβειαν προβάντες...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Α΄ Κυριακής των Νηστειών, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  Γεώργιος Κακουλίδης.
γ) "Θαλάσσης το ερυθραίον πέλαγος...". Αργές Καταβασίες της Α΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης
δ) "Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας...". Δοξαστικό των Αίνων της Α΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ε) "Επί σοι χαίρει κεχαριτωμένη...". Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Μέλος Σωκράτους Παπαδόπουλου σε διασκευή Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο τ. Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σερρών Χρήστος Τσιμερίκας
στ) "Αινείται τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής. Μέλος Μανουήλ Αργυρόπουλου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Ιεροψάλτης Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
ζ) "Έδωκας κληρονομίαν...". Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
η) "Δεύτε εκκαθάρωμεν...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας), Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικόλαος Δανιηλίδης.


"Η Χάρις επέλαμψε της αληθείας..."
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Α΄ Κυριακής των Νηστειών
Ήχος Β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας


"Οι εξ ασεβείας, εις ευσέβειαν προβάντες..."
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Α΄ Κυριακής των Νηστειών
Ήχος Β΄ 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  Γεώργιος Κακουλίδης


"Θαλάσσης το ερυθραίον πέλαγος..."
Αργές Καταβασίες της Α΄ Κυριακής των Νηστειών
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης


"Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας..."
Δοξαστικό των Αίνων της Α΄ Κυριακής των Νηστειών
Ήχος Πλάγιος του Β΄ 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος


"Επί σοι χαίρει κεχαριτωμένη..."
Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου
Μέλος Σωκράτους Παπαδόπουλου σε διασκευή Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο τ. Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σερρών
Χρήστος Τσιμερίκας


"Αινείται τον Κύριον..."
Κοινωνικό της Κυριακής
Μέλος Μανουήλ Αργυρόπουλου, Ήχος Δ΄
Ψάλλει ο Ιεροψάλτης Γεράσιμος Παπαδόπουλος


"Έδωκας κληρονομίαν..."
Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής
Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας


"Δεύτε εκκαθάρωμεν..."
Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας)
Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικόλαος Δανιηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.