Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξδ΄) Το Β΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο! Του Θεολόγου & Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ρόκα!

Το Β' Εωθινό Εξαποστειλάριο

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Το επόμενο κατά σειρά εωθινό εξαποστειλάριο, στη σειρά των εωθινών, είναι το "δεύτερο" εξαποστειλάριο, το οποίο όπως και το β' εωθινό δοξαστικό έχει και αυτό ως υπόβαθρο την ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το κατά Μάρκον ευαγγέλιο γνωστή ως β' εωθινό ευαγγέλιο (Μαρκ. 16,1-8). Το β' εωθινό εξαποστειλάριο είναι λοιπόν το ακόλουθο:



"Τὸν λίθον θεωρήσασαι, ἀποκεκυλισμένον, αἱ Μυροφόροι ἔχαιρον· 
εἶδον γὰρ Νεανίσκον, καθήμενον ἐν τῷ τάφῳ, καὶ αὐτὸς ταύταις ἔφη· 
Ἰδοὺ Χριστὸς ἐγήγερται, εἴπατε σὺν τῷ Πέτρῳ, τοῖς Μαθηταῖς· 
Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε Γαλιλαίας, ἐκεῖ ὑμῖν ὀφθήσεται, ὡς προεῖπε τοῖς φίλοις".

Το ανωτέρω εξαποστειλάριο κάνει λόγο για τη "διπλή" χαρά των Μυροφόρων. Και για ποιούς λόγους αναφέρουμε "διπλή" χαρά; α) Διότι οι Μυροφόρες χάρηκαν μόλις παρατήρησαν οτι είχε αποκυλισθεί ο λίθος που σφράγιζε τη θύρα του μνήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και β) διότι ο άγγελος που στεκόταν στη δεξιά πλευρά του "κενού" πλέον μνήματος τους ανήγγειλε το κοσμοσωτήριο γεγονός της εγέρσεως του Κυρίου.

Πληροφορίες για τα προαναφερθέντα γεγονότα αντλούμε από την ίδια τη διήγηση του κατά μάρκον ευαγγελίου. Μας αναφέρει λοιπόν ο ευαγγελιστής: "ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα" (Μαρκ. 16.3-4)∙ "καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν" (Μαρκ. 16.5-6).

Ο ευαγγελιστής Μάρκος το αναφέρει ξεκάθαρα. Αρχικά οι Μυροφόρες είχαν έντονο προβληματισμό σχετικά με το ζήτημα της αποκυλίσεως του μεγάλου λίθου που σφράγιζε την είσοδο του μνημείου, προβληματισμός, ο οποίος μεταβλήθηκε σε χαρά όταν είδαν πως ο λίθος είχε ήδη μετακινηθεί. Ο προβληματισμός και η επακόλουθη χαρά για τη μετακίνηση του λίθου είναι απολύτως φυσιολογικά διότι μέσω του προβληματισμού αυτού εκφράζεται το ασθενές του γυναικείου φύλου, το οποίο φύλο δεν φημίζεται για τη μυϊκή δύναμη. Στη συνέχεια εξηγεί το λόγο της "δεύτερης" χαράς, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αναγγελία της Αναστάσεως του Κυρίου.

Έτσι λοιπόν στο άκουσμα των στίχων του ανωτέρου δευτέρου εωθινού εξαποστειλαρίου οι πιστοί που μετέχουν στον Κυριακάτικοι εκκλησιασμό και μάλιστα όσοι βρίσκονται στους ναούς από την Ακολουθία του Όρθρου γίνονται κοινωνοί και μέτοχοι της διπλής χαράς των Μυροφόρων, η οποία πηγάζει από το φως του Αναστάντος Κυρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.