Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριθ΄) Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...". Κεκραγάρια αργά. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
β) "Παρήλθεν η σκιά...". Δογματικό Θεοτοκίον του Β΄ Ήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο π. Αθανάσιος Ιβηρίτης.
γ)"Ότι Χριστός εγήγερται...", Εξαποστειλάριο Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Πάσα πνοή...", "Αινείτε...". Πασαπνοάρια αργοσύντομα, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.
ε) "Της Μαγδαληνής Μαρίας...", Εωθινό Γ΄.Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Γ΄.Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
στ) Αργή Δοξολογία. Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Β΄.  Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας του Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλυγιζάκη.
ζ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός
η) Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Β΄, Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.
θ) "Άξιον Εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος. Ψάλλει ο μακαριστός Γέρων Παντελεήμων Κάρτσωνας.

"Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω..."
Κεκραγάρια αργά
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος 
της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης."Παρήλθεν η σκιά..."
Δογματικό Θεοτοκίον του Β΄ Ήχου.
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄ 
Ψάλλει ο π. Αθανάσιος Ιβηρίτης.


"Ότι Χριστός εγήγερται..."

Εξαποστειλάριο Γ΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης."Πάσα πνοή...", "Αινείτε..."
Πασαπνοάρια αργοσύντομα, 
Ήχος Β΄
Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες"Της Μαγδαληνής Μαρίας..."
Εωθινό Γ΄
Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Γ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας
Ματθαίος Τσαμκιράνης


Αργή Δοξολογία
Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Β΄
Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης
υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας του Α.Π.Θ. 
Αντωνίου Αλυγιζάκη.Δύναμις Τρισαγίου
Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Β΄
Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός


Χερουβικός Ύμνος
Ήχος Β΄
Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες


"Άξιον Εστίν..."
Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος
Ψάλλει ο μακαριστός Γέρων π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.