Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριστ΄) Κυριακή της Πεντηκοστής

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Πεντηκοστής

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.


α) "Πάντα χορηγεί το Πνεύμα...". Στιχηρό Ιδιόμελο της εορτής της Πεντηκοστής.Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Κουτλουμουσιανοί Πατέρες.
β) "Πεντηκοστήν εορτάζομεν...", "Πάντα χορηγεί το πνεύμα το άγιον...". Στιχηρά Ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος α΄. Ψάλλει Χορός σπουδαστών της Σχολης Βυζαντινης Μουσικης Ιερας Μητροπολεως Βεροιας &Ναουσης "Κοσμάς ο Μαδυτινός", υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Βασιλείου Μαυράγκανου.
γ) "Είδομεν το φως το αληθινόν...". Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον Θεότητα...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πανοσ. Άρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Σκορδίλης.
ε) "Γλώσσαι ποτέ...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Βασίλειος Αγροκώστας.
στ) Διπλές Καταβασίες Κυριακής της Πεντηκοστής. Οι ειρμοί των δύο Κανόνων της εορτής της Πεντηκοστής. Ήχος Βαρύς & Τέταρτος Λεγετος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
ζ) "Παράδοξα σήμερον...", "Το πνεύμα το Άγιον, ην μέν αεί..." "Το πνεύμα το άγιον, φως και ζωή...". Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ στιχηραρικός. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βύρωνα Γεώργιος Ντόβολος.
η) "Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε...". Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία (Ο.Ε.ΒΥ.Χ.) υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.
θ) "Όσοι εις Χριστόν...". Αντί του Τρισαγίου Ύμνου την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ήχος Α΄ . Ψάλλει ο μακαριστός π. Γαβριήλ Μαγκαβός.
ι) "Εν τω συμπληρούσθαι ...". Απόστολος της Κυριακής της Πεντηκοστής. Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.
ια΄)"Μη της φθοράς...". Αντί του Άξιον εστίν..." εις το "εξαιρέτως" την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
ιβ΄) "Το πνεύμα σου το αγαθόν...". Κοινωνικό της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Ευάγγελος Τζελάς.

"Πάντα χορηγεί το Πνεύμα..."
Στιχηρό Ιδιόμελο της εορτής της Πεντηκοστής
Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Α΄ 
Ψάλλουν Κουτλουμουσιανοί Πατέρες


"Πεντηκοστήν εορτάζομεν...", "Πάντα χορηγεί το πνεύμα το άγιον..."
Στιχηρά Ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος α΄
Ψάλλει Χορός σπουδαστών της Σχολης Βυζαντινης Μουσικης Ιερας Μητροπολεως 
Βεροιας &Ναουσης "Κοσμάς ο Μαδυτινός", υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Βασιλείου Μαυράγκανου.


"Είδομεν το φως το αληθινόν..."
Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής
Ήχος Β΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
Θρασύβουλος Στανίτσας


"Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον Θεότητα..."
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Πανοσ. Άρχιμανδρίτης π. Σπυρίδων Σκορδίλης.


"Γλώσσαι ποτέ..."
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής
Ήχος Πλ. δ΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Βασίλειος Αγροκώστας


Διπλές Καταβασίες Κυριακής της Πεντηκοστής
Οι ειρμοί των δύο Κανόνων της εορτής της Πεντηκοστής
Ήχος Βαρύς & Τέταρτος Λεγετος
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης


"Παράδοξα σήμερον...", "Το πνεύμα το Άγιον, ην μέν αεί..." "Το πνεύμα το άγιον, φως και ζωή..."
Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ στιχηραρικός
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βύρωνα
Γεώργιος Ντόβολος


"Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε..."
Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄ 
Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία (Ο.Ε.ΒΥ.Χ.) 
υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή


"Όσοι εις Χριστόν..."
Αντί του Τρισαγίου Ύμνου την Κυριακή της Πεντηκοστής
Ήχος Α΄ 
Ψάλλει ο μακαριστός π. Γαβριήλ Μαγκαβός


"Εν τω συμπληρούσθαι ..."
Απόστολος της Κυριακής της Πεντηκοστής
Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Δημήτριος Ιωαννίδης


"Μη της φθοράς..."
Ἀντί του Άξιον εστίν..." εις το "εξαιρέτως" την Κυριακή της Πεντηκοστής
Ήχος Βαρύς διατονικός
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών
Σπυρίδων Περιστέρης


"Το πνεύμα σου το αγαθόν..."
Κοινωνικό της Κυριακής της Πεντηκοστής
Ήχος Βαρύς
Ψάλλει ο αείμνηστος Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών
Ευάγγελος Τζελάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.