Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκ΄) Κυριακή Δ΄ Ματθαίου!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Κύριε εκέκραξα...", Τω σω Σταυρώ...", "Πεφώτισται...". Αργό Κεκραγάριο και δύο στιχηρά του Εσπερινού της Οκτωήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει Βυζαντινή Χορωδία Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα.
β) "Πάσα πνοή...", "Εις το μνήμα σε...".Πασαπνοάριο και στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων Γ΄ Ήχου.Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αστέριος Δεβρελής
γ) "Όρθρος ην βαθύς...". Εωθινό Δ΄, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) Δοξολογία αργή. Εκλογή στίχων από την Δοξολογία. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου
ε) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
στ) "Άξιον εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου, Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παναγίας Λαοδηγήτριας Δημήτριος Μανούσης.
ζ) "Αινείτε τον Κύριον...".Κοινωνικό της Κυριακής.Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτομαΐστωρ της Μ.τΧ.Ε. Μιχαήλ Καλαϊτζής.

"Κύριε εκέκραξα...", Τω σω Σταυρώ...", "Πεφώτισται...". 
Αργό Κεκραγάριο και δύο στιχηρά του Εσπερινού της Οκτωήχου. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει Βυζαντινή Χορωδία Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου 
Παναγιώτη Καλαμπάκα.


"Πάσα πνοή...", "Εις το μνήμα σε..."
Πασαπνοάριο και στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων Γ΄ Ήχου
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αστέριος Δεβρελής


"Όρθρος ην βαθύς..."
Εωθινό Δ΄, Ήχος Δ΄ 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.
Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


Δοξολογία αργή. 
Εκλογή στίχων από την Δοξολογία. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "οι Καλοφωνάρηδες" υπό την διεύθυνση Πρωτοψάλτου Γεωργίου Ρεμούνδου.


Χερουβικός Ύμνος
Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών
Σπυρίδων Περιστέρης.


"Άξιον εστίν..."
Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου
Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παναγίας Λαοδηγήτριας
Δημήτριος Μανούσης.


"Αινείτε τον Κύριον..."
Κοινωνικό της Κυριακής
Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Γ΄
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτομαΐστωρ της Μ.τΧ.Ε.
Μιχαήλ Καλαΐτζής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.