Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Υμνογραφικά -Ερμηνευτικά (ρστ΄) Η Υπακοή του Πλ. α' Ήχου! Από τον Θεολόγο & Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα,
Θεολόγου - υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους δηλ. του κύκλου των κυρίων ήχων της Οκτωήχου (ή Παρακλητικής) ξεκινά το δεύτερο μέρος του λειτουργικού αυτού βιβλίου, δηλ. ο κύκλος των πλαγίων ήχων. Έτσι λοιπόν κατά την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά η περίοδος του πλαγίου πρώτου (πλ. α') ήχου. Στην ακολουθία του Όρθρου καθώς και στη Θεία Λειτουργία πρόκειται να ψαλλεί η ακόλουθη Υπακοή:

"Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι, καὶ θεϊκῇ Ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι, αἱ Μυροφόροι τοῖς Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο. Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς θαύμασι, καὶ παρέχοντος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος".


Στην Υπακοή του πλαγίου πρώτου ήχου (πλ. α') γίνεται λόγος για τα εξής τέσσερα ζητήματα: α) για τη θέα του εξαστράπτοντος Αγγέλου από τις Μυροφόρες ("Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι"), β) για το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού αυτό καθαυτό ("καὶ θεϊκῇ Ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι"), γ) για την αναγγελία του γεγονότος στους Αποστόλους από τις Μυροφόρες ("αἱ Μυροφόροι τοῖς Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο") και δ) για την αποστολή των Αποστόλων του Κυρίου προς πάντα τα έθνη ώστε να μαθευτεί σε όλη την οικουμένη το χαροποιό μήνυμα της Αναστάσεως και να διδαχθεί το ευαγγέλιο του Κυρίου ("Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου").

Από τα τέσσερα ζητήματα εκείνο που σχετίζεται άμεσα με την ιεραποστολή της Εκκλησίας, δηλ. το άνοιγμα της Εκκλησίας προς πάντα τα έθνη και την κατήχηση των λαών στη διδασκαλία του ευαγγελίου του Χριστού, είναι το τέταρτο και τελευταίο ζήτημα, για το οποίο κάνει λόγο η Υπακοή του πλ. α' ήχου ("Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου"). Αυτό φυσικά έχει ως υπόβαθρο τους ίδιους τους ευαγγελικούς λόγους του Αναστάντος Χριστού προς τους Μαθητές του λίγο πριν αποχωριστεί από εκείνους και αναληφθεί στους ουρανούς και μάλιστα την τελευταία εντολή προς εκείνους: "πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" (Μτθ. 28,19-20).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.